Việt Nam Sử lược

Lời giới thiệu của chủ trang: Thời còn là học sinh trung học, tôi ghét nhất môn lịch sử. Không hiểu sao, các quyển sách lịch sử đó lại khô khan, lắm số liệu, thiếu sức hút,… đến vậy. Nhưng có một số lý do (xin nêu ở một dịp khác) mà đến nay tôi…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Lời Tựa

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim LỜI TỰA Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta  đã làm  để hiểu cho rõ những vận…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Nước Việt Nam

Tác giả: Trần Trọng Kim NƯỚC VIỆT NAM Quốc hiệu. Vị trí và diện tích. Địa thế. Chủng loại. Gốc tích. Người Việt Nam. Sự mở mang bờ cõi. Lịch sử Việt Nam QUỐC HIỆU Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng (2879-258 tr. Tây lịch) gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương (257-207 tr. Tây lịch?) thì gọi…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Quyển 1: Thượng Cổ Thời Đại. Chương 1: Họ Hồng Bàng

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim QUYỂN 1. THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI Chương 1. Họ Hồng-Bàng (2879 – 258 trước Tây Lịch) 1. Họ Hồng Bàng 2. Nước Văn Lang 3. Truyện cổ tích về đời Hồng Bàng: 3.1 Phù Đổng Thiên Vương 3.2 Sơn Tinh Thủy Tinh 1. Họ Hồng Bàng.…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Quyển 1: Thượng Cổ Thời Đại. Chương 2: Nhà Thục

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim QUYỂN 1. THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI Chương 2. Nhà Thục (257 – 207 trước Tây Lịch) 1. Gốc Tích Nhà Thục 2. Nước Âu Lạc 3. Nhà Tần Đánh Bách Việt 4. Nhà Thục Mất Nước 1. Gốc Tích Nhà Thục.  Nhà Thục chép trong sử…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Quyển 1: Thượng Cổ Thời Đại. Chương 3: Xã-Hội Nước Tàu Về Đời Tam Đại Và Đời Nhà Tần

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim QUYỂN 1. THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI Chương 3. Xã-Hội Nước Tàu Về Đời Tam Đại Và Đời Nhà Tần 1. Phong-Kiến 2. Quan-Chế 3. Pháp-Chế 4. Binh-Chế 5. Điền-Chế 6. Học-Hiệu 7. Học-Thuật 8. Phong-Tục *** Khi Triệu Đà sang đánh An-Dương-Vương thì ở bên Tàu…

Advertisements

Việt Nam Sử Lược. Quyển 1: Thượng Cổ Thời Đại. Chương 4. Nhà Triệu (207 – 111 trước Tây-Lịch)

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim QUYỂN 1. THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI Chương 4. Nhà Triệu (207 – 111 trước Tây-Lịch)  1. Triệu Vũ-Vương 2. Vũ-Vương thụ-phong nhà Hán 3. Vũ-Vương xưng đế 4. Vũ-Vương thần phục nhà Hán 5. Triệu Văn-Vương 6. Triệu Minh-Vương 7. Triệu Ai-Vương 8. Triệu Dương-Vương 1.…

Advertisements