Những hình ảnh về Việt Nam thập niên 1890

Những hình ảnh về Việt Nam thập niên 1890 Theo Kiến thức  và blog quechoa Bờ hồ Hoàn Kiếm, gần lối vào đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1896. Một trạm tàu điện đã được xây dựng tại khu vực này năm 1916. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp Firmin André Salles (1860-1929) thực hiện,…