Trộm ngày

Tiểu phẩm hài do các diễn viên Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung thể hiện. Đây là một tiểu phẩm tưởng như là “kinh điển” phản ảnh chân thực và hài hước về … Advertisements

Advertisements