Danh mục- Phùng Quốc Công

Mục này nói về dòng họ Phùng Quôc Công, một dòng họ phát sinh từ năm 1735 (thời Lê Mạc- Trịnh Nguyễn phân tranh): về Thủy Tổ, lịch sử dòng họ, về gia phả, về xây dựng dòng họ,…. Lời nói đầu Phả ký (chưa hoàn thiện) Phả đồ: bản pdf, bản corel, bản visio (để xem trực tiếp bản…

Mừng Đại Tướng đã “rũ bỏ được bể khổ” đề về với “cõi niết bàn”

(Chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giáp do LS. Cù Huy Hà Vũ vẽ năm 2004) Võ Nguyên Giáp (1911-2013) Sinh ngày: 28/8/1911, tại Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Việt Nam. Mất ngày: 4/10/2013 (102 tuổi) tại Bệnh Viện 108 Bộ Quốc Phòng – Hà Nội. “Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên Giáp ta thắng…