Anh hùng lao động Phùng Văn Bằng

Anh hùng Lao động Phùng Văn Bằng “PHÙNG tộc thanh danh quyện khói hương VĂN bia đại tự sáng từ đường BẰNG son tộc phả còn in dấu Hậu duệ ANH HÙNG đẹp tấm gương”[1] Ông Phùng Văn Bằng (1936-2000) là hậu duệ thế hệ thứ 9 của dòng họ Phùng Quốc Công, được sinh…