Quốc hội ra quyết định hoãn năm 2013 vô thời hạn

Quốc hội ra quyết định hoãn năm 2013 vô thời hạn TinKhoTin.net Theo thông tin từ văn phòng chính phủ, ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ Việt Nam, hội cựu chiến binh, Ủy ban bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, liên hiệp…