CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?

CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ? Tác giả: Tô Văn Trường  Lâu nay, mỗi khi được đoc bài phát biểu của số vị lãnh đạo cấp cao do ai đó trong  Hội đồng lý luận soạn thảo trước, suy ngẫm tôi hiểu vì sao đất nước ta, dân tộc ta sẽ còn bị trầm luân…