Kiến nghị đổi tên nước thành CỘNG HÒA VIỆT NAM

Kiến nghị đổi tên nước thành CỘNG HÒA VIỆT NAM Tác giả: Hà Thị Đồng Xuân Tên nước (quốc hiệu) cần thay đổi Đọc một số bài trên mạng, tôi thấy nhiều bài đã nêu lên những vấn đề bản thân tôi cũng suy nghĩ chưa có dịp phát biểu. Trước hết, đó là tên nước…