HỘI THẢO KHOA HỌC PHÙNG KHẮC KHOAN

BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM THÔNG BÁO Nhân kỷ niệm 399 năm ngày mất của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan – một trong những nhân vật tiêu biểu của thế kỷ XVI – Danh nhân lớn của đất nước, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với UBND huyện Thạch Thất…