Phả ký dòng họ Phùng Quốc Công

LỊCH SỬ DÒNG HỌ  PHÙNG QUỐC CÔNG Ông Phùng Quốc Công (1735-1815) là Thủy Tổ của hơn 2500 hậu duệ với 12 thế hệ dòng họ Phùng, để phân biệt với các dòng Phùng khác, sau này, các hậu duệ đã trân trọng gọi tên dòng họ là “Dòng họ Phùng Quốc Công”, theo tên của…

Việt Nam Sử lược

Lời giới thiệu của chủ trang: Thời còn là học sinh trung học, tôi ghét nhất môn lịch sử. Không hiểu sao, các quyển sách lịch sử đó lại khô khan, lắm số liệu, thiếu sức hút,… đến vậy. Nhưng có một số lý do (xin nêu ở một dịp khác) mà đến nay tôi…

Họ Phùng Việt Nam

Chuyên mục này cung cấp, các thông tin về dòng họ Phùng trên toàn Việt Nam. Các hoạt động của ban liên lạc Họ Phùng toàn quốc Ban liên lạc Họ Phùng toàn quốc Thư ngỏ của dòng tộc Họ Phùng Vài suy nghĩ về dòng họ – tác giả: Phùng Khắc Đồng Hội thảo…

Việt Nam Sử Lược. Lời Tựa

VIỆT NAM SỬ LƯỢC Tác giả: Trần Trọng Kim LỜI TỰA Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta  đã làm  để hiểu cho rõ những vận…

Việt Nam Sử Lược. Nước Việt Nam

Tác giả: Trần Trọng Kim NƯỚC VIỆT NAM Quốc hiệu. Vị trí và diện tích. Địa thế. Chủng loại. Gốc tích. Người Việt Nam. Sự mở mang bờ cõi. Lịch sử Việt Nam QUỐC HIỆU Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng (2879-258 tr. Tây lịch) gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương (257-207 tr. Tây lịch?) thì gọi…