Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 1 (My Động)

TỔ NGÀNH 1

THẾ HỆ THỨ 3

PHÙNG ĐÌNH PHÀN (3)

(Mộ cụ Phạn đặt tại đống Ma Lét)

Cụ tổ ngành 1 Phùng Đình Phàn (3) sinh ra 3 chi:

 

 1. PHÙNG VĂN CUNG (4) – TỔ CHI 1
 2. PHÙNG VĂN HÝ (4) – TỔ CHI 2
 3. PHÙNG VĂN MỤC (4) – TỔ CHI 3

 

CHI 1, NGÀNH 1

PHÙNG VĂN CUNG (4)

Tổ chi 1 ông Phùng Văn Cung (4), ông bà sinh hạ được hai con trai:

 1. Phùng Văn Tá (5)
 2. Phùng Văn Luyến (5)

Ông Phùng Văn Tá (5), sinh hạ được:

Phùng Văn Cộng (6)

Ông Phùng Văn Cộng (6) là trưởng tộc thế hệ 10, ông không có con, nuôi dưỡng cháu ruột là Phùng Văn Duyên thừa tự.

***

Ông Phùng Văn Luyến (5), sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Quyến (6)
 2. Phùng Văn Thục (6),

Ông Phùng Văn Quyến (6), còn gọi là cụ Tài Quyến, ông sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Duyên (7)
 2. Phùng Văn Hảo (7)
 3. Phùng Thị Tràng (7), tức cụ Khóa Tràng ở Tiêu Sơn
 4. Phùng Thị Bang (7), tức cụ Quyền Bang ở Hội Yên
 5. Phùng Thị Trạch (7), là dâu họ Nguyễn, sinh bà Kế

Ông Phùng Văn Duyên (7), là trưởng họ thế hệ 11, giỗ ông vào ngày 11/8, vợ là bà Nguyễn Quý Thị (7), giỗ bà vào ngày 10/11, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Doan (8)
 2. Phùng Thị Tý (8), tức bà Tràng
 3. Phùng thị Thảo (8), tức bà Châm

Ông Phùng Văn Doan (8) là trưởng tộc thế hệ 12, giỗ ngày 25/2, vợ là bà Nguyễn Thị Kiến (8) giỗ ngày 15/7, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Anh Miên (9)
 2. Phùng Văn Man (9)
 3. Phùng Quốc Hưng (9)
 4. Phùng Thị Kim (9), tức bà Nam
 5. Phùng Thị Nhật (9)
 6. Phùng Thị Bé (9), chồng là ông Chiến ở Hà Bắc

Ông Phùng Anh Miên (9) ông là trường tộc thế hệ 13, sau này chuyển sang ông Hưng làm trưởng tộc, vợ là bà Đỗ Thị Bình (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Học (10)
 2. Phùng Văn Sỹ (10)
 3. Phùng Thị Hà (10)
 4. Phùng Thị Nhung (10)

Ông Phùng Văn Học (10), vợ là bà Nguyễn Thị Điểm (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Thị Thái (11)

Ông Phùng Văn Sỹ (10), vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Thái Lâm (11)
 2. Phùng Thị Quỳnh Anh (11)

Ông Phùng Văn Man (9), ông mất ngày 25/4/2006, vợ là bà Nguyễn Thị Bích (9), bà mất ngày 23/9/1999, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Duy Minh (10)
 2. Phùng Duy Tùng (10)
 3. Phùng Thị Ngọc Hà (10)

Ông Phùng Quốc Hưng (9), vợ là bà Đào Thị Lợi (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Thị Huệ (10)
 2. Phùng Thị Loát (10)
 3. Phùng Văn Hải (10)

***

Ông Phùng Văn Hảo (7), vợ là bà Nguyễn Thị Tý (7)- bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ông bà sinh hạ 1 con trai:

Phùng Văn Tố (8), ông tố là Liệt sỹ chống Pháp

Hiện nay ông Phùng Quốc Hưng (9) thờ tự các cụ.

***

Ông Phùng Văn Thục (6), sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Nhỡ (7)
 2. Phùng Văn Được (7)
 3. Phùng Thị Chiều (7), là dâu họ Nguyễn, sinh ra ông Chèo.

Ông Phùng Văn Nhỡ (7) giỗ ngày 11/5, vợ là bà Vũ Thị Thỏ (7) giỗ ngày 15/3, gia đình ông bà định cư tại Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, Gia Lộc, ông bà sinh hạ được 4 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Lê (8)
 2. Phùng Văn Phê (8)
 3. Phùng Văn Pha (8)
 4. Phùng Văn Phán (8)
 5. Phùng Thị Soạn (8), sinh ra bà Năng
 6. Phùng Thị Mít (8)
 7. Phùng Thị Na (8)
 8. Phùng Thị Nấp (8)

Ông Phùng Văn Lê (8) giỗ ngày 23/5, vợ là bà Vũ Thị Bòng (8) giỗ ngày 13/7, ông bà sinh hạ được 4 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Lựu (9)
 2. Phùng Văn Lưu (9)
 3. Phùng Văn Trịnh (9)
 4. Phùng Văn Ân (9)
 5. Phùng Thị Bưởi (9)

Ông Phùng Văn Lựu (9), vợ là bà Nguyễn Thị Ga (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 5 con gái:

 1. Phùng Văn Chuyển (10)
 2. Phùng Văn Quyện (10)
 3. Phùng Thị Liên (10)
 4. Phùng Thị Tuyết (10)
 5. Phùng Thị Nhung (10)
 6. Phùng Thị Thiện (10)
 7. Phùng Thị Luyến (10)

Ông Phùng Văn Chuyển (10), vợ là bà Vũ Thị Đào (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tuyển (11)
 2. Phùng Thị Xuân (11)

Ông Phùng Văn Quyện (10) và bà Nguyễn Thị Thuận (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Khánh (11)
 2. Phùng Thị Yến (11)

Ông Phùng Văn Lưu (9), vợ cả là bà Vũ Thị Thọ (9)- giỗ bà ngày 26/1, vợ hai là bà Đoàn Thị Đượm (9), ông và hai bà sinh hạ được các con

 1. Phùng Văn Chừng (10)
 2. Phùng Văn Lừng (10)
 3. Phùng Văn Chính (10), liệt sỹ chống Mỹ
 4. Phùng Văn Nghĩa (10)
 5. Phùng Văn Nghị (10)
 6. Phùng Văn Hữu (10)
 7. Phùng Văn Hiểu (10)
 8. Phùng Văn Chín (10)
 9. Phùng Thị Ngãi (10)

10. Phùng Thị Thắm (10)

Ông Phùng Văn Chừng (10), vợ là bà Phạm Thị Miệt (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Anh (11)
 2. Phùng Văn Sử (11)
 3. Phùng Thị Làn (11)
 4. Phùng Thị Lụa (11)

Ông Phùng Văn Lừng (10), vợ là bà Vũ Thị Huệ (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Cường (11)
 2. Phùng Thị Cúc (11)
 3. Phùng Thị Giang (11)

Ông Phùng Văn Nghĩa (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hường (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Hiếu (11)

Ông Phùng Văn Nghị (10), vợ là bà Phạm Thị Chiên (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Thị Thảo (11)
 2. Phùng Thị Nguyên (11)

Ông Phùng Văn Hữu (10), vợ là bà Vũ Thị Bích (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Ngọc (11)
 2. Phùng Thị Hà (11)
 3. Phùng Thị Thủy (11)

Ông Phùng Văn Hiểu (10), vợ là bà Phạm Thị Oanh (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hưng (11)
 2. Phùng Thị Anh (11)

Ông Phùng Văn Chín (10), vợ là bà Trần Thị Ngọc Hân (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Thị Chúc (11)

Ông Phùng Văn Trịnh (9)- giỗ ông ngày 15/1, vợ là bà Nguyễn Thị Lại (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Luân (10)
 2. Phùng Văn Hưởng (10)
 3. Phùng Văn Ưởng (10)
 4. Phùng Thị San (10)
 5. Phùng Thị xoan (10)

Ông Phùng Văn Luân (10), vợ là bà Nguyễn Thị Loan (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Lợi (11)
 2. Phùng Văn Lộc (11)

Ông Phùng Văn Hưởng (10), vợ cả là bà Nguyễn Thị Phồn (10), vợ hai là bà Vũ Thị Hương (10), ông và các bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hùng (11)
 2. Phùng Thị Hương (11)
 3. Phùng Văn Hưng (11)
 4. Phùng Thị Phương (11)

Ông Phùng Văn Ưởng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Tươi (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Việt (11)

Ông Phùng Văn Ân (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tạo (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Đạt (10)
 2. Phùng Thị Hoa (10)
 3. Phùng Thị Hảo (10)

+++

Ông Phùng Văn Phê (8), vợ là bà Vũ Quý Thị (8), ông bà không có con, hiện nay cháu ruột Phùng Văn Lựu (9) cũng giỗ hai cụ ngày 23/12.

 +++

Ông Phùng Văn Pha (8) ông là Liệt sĩ chống Pháp- giỗ ngày 9/11, vợ là bà Đoàn Thị Viến (8), ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Kiến (9)

+++

Ông Phùng Văn Phán (8), vợ là bà Đặng Thị Nà (8), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Bỉnh (9)
 2. Phùng Văn Báu (9)
 3. Phùng Văn Khoái (9)
 4. Phùng Thị Ả (9)
 5. Phùng Thị Họa (9)

Ông Phùng Văn Bỉnh (9), vợ là bà Nguyễn Thị Rừng (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Toản (10)
 2. Phùng Thị Hạnh (10)
 3. Phùng Thị Hương (10)
 4. Phùng Thị Nguyện (10)

Ông Phùng Văn Báu (9), vợ là bà Vũ Thị Hơn (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Bộ (10)
 2. Phùng Văn Bền (10)
 3. Phùng Thị Huyền (10)
 4. Phùng Thị Hiền (10)

—-

Ông Phùng Văn Khoái (9), vợ là bà Vũ Thị Chen (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Lý (10)
 2. Phùng Thị Lành A (10)
 3. Phùng Thị Lành B (10)
 4. Phùng Thị Lành C (10)

***

Ông Phùng Văn Được (7)- giỗ ông ngày 11/5, vợ là bà Vũ Thị Mỗi (7)- giỗ bà ngày 15/2, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Khoắt (8), tức cụ Nuôi
 2. Phùng Văn Cưu (8)
 3. Phùng Thị Bễ (8) tức cụ Cống, sinh ra ông Nhưng
 4. Phùng Thị Mít (8), sinh ra ông Mỵ
 5. Phùng Thị Mận (8)

Ông Phùng Văn Khoắt (8), ông được cụ Đấu nuôi từ nhỏ nên còn gọi là cụ Nuôi, vợ là bà Doãn Thị Đón (8), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Sen (9)
 2. Phùng Thị Gái (9), bà Định, chồng là ông Định, gia đình bà định cư ở Hòa Bình

Ông Phùng Văn Sen (9)- ông mất ngày 15/10/1992, vợ là bà Đoàn Thị Thu (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Thắng (10)
 2. Phùng Văn Huy (10)
 3. Phùng Văn Luy (10)
 4. Phùng Văn Kiên (10)
 5. Phùng Thị Lếnh (10)
 6. Phùng Thị Láng (10)
 7. Phùng Thị Chậm (10)
 8. Phùng Thị Liễu (10)

Ông Phùng Văn Thắng (10), trưởng ngành 1 thế hệ 14, vợ là bà Trần Thị Thạnh (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tưởng (11)
 2. Phùng Văn Bách (11)
 3. Phùng Thị Quỳnh (11)

Ông Phùng Văn Huy (10), vợ là bà Lưu Thị Múi (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hòa (11)
 2. Phùng Thị Huyền (11)
 3. Phùng Thị Trang (11)

Ông Phùng Văn Luy (10), vợ là bà Vũ Thị Hương (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hiếu (11)
 2. Phùng Thị Phương Thảo (11)

Ông Phùng Văn Kiên (10), vợ là bà Trần Thị Đối (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Định (11)
 2. Phùng Thị Lan (11)

***

Ông Phùng Văn Cưu (8), vợ là bà Vũ Thị Vân (8), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Phệ (9)
 2. Phùng Văn Khoan (9)
 3. Phùng Thị Gái (9)
 4. Phùng Thị Nhuận (9)
 5. Phùng Thị Nhuần (9)

Ông Phùng Văn Phệ (9), vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Ngận (10)
 2. Phùng Văn Thê (10)
 3. Phùng Thị Ngần (10)
 4. Phùng Thị Toan (10)
 5. Phùng Thị Tiềm (10)

Ông Phùng Văn Ngận (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hưng (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Long (11)
 2. Phùng Thị Hạ (11)

Ông Phùng Văn Thê (10), vợ là bà Vũ Thị Ngà (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Khải A (11)
 2. Phùng Văn Khải B (11)

Ông Phùng Văn Khoan (9), vợ là bà Vũ Thị Ngát (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Ngạn (10)
 2. Phùng Văn Ngoạn (10)
 3. Phùng Thị Khánh (10)

CHI 2, NGÀNH 1

TỔ CHI: PHÙNG VĂN HÝ (4)

Tổ chi 2 ông Phùng Văn Hý (4), giỗ ngày 25/4, vợ là bà họ Vũ giỗ ngày 30/5, ông bà sinh hạ được 1 con trai và 1 con gái:

 1. Phùng Văn Thế (5)
 2. Phùng Thị Tía (5)

Ông Phùng Văn Thế (5) giỗ ngày 1/6, vợ là bà họ Đào giỗ ngày 20/5, ông bà sinh hạ được 4 con trai:

 1. Phùng Văn Khoa (6)
 2. Phùng Văn Hùng (6)
 3. Phùng Văn Củng (6)
 4. Phùng Văn Chúng (6), tức ông Đỗ Văn Dưỡng, tổ Nhánh chi Trà Dương

Nhánh 1

PHÙNG VĂN KHOA (6)

Ông Phùng Văn Khoa (6) giỗ ngày 25/5, vợ là bà họ Nguyễn Gia (6) giỗ ngày 5/6, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Siển (7)
 2. Phùng Văn Miễn (7)
 3. Phùng Văn Tẩy (7)
 4. Phùng Thị Chân (7) sinh ra ông Ân, Tình
 5. Phùng Thị Chè (7), sinh ra ông Đôn, Kính
 6. Phùng Thị Khiết (7), sinh Thược, Đích

Ông Phùng Văn Siển (7) mất ngày 25/3/1943, vợ cả là bà họ Nguyễn- mất ngày 10/7/1925, vợ hai là bà họ Trịnh- quê Hà Nam, mất ngày 25/9/1943, ông và hai bà có 2 con nuôi:

 1. Phùng Văn Vĩ (8)
 2. Phùng Thị May (8), sinh ra ông Thái

Ông Phùng Văn Vĩ (8), cùng vợ, ông bà sinh hạ được:

Phùng Thị À (9)

***

Ông Phùng Văn Miễn (7)- mất ngày 27/11/1931, vợ cả là bà họ Trần- mất ngày 7/5/1926, vợ hai là bà họ Vũ- mất ngày 2/2/1946, ông và các bà có các con:

 1. Phùng Văn Duyệt (8)
 2. Phùng Văn Lư (8), cụ Tuất)
 3. Phùng Văn Khổn (8)
 4. Phùng Thị Chuyện (8), sinh ra bà Nghi, Dung

Ông Phùng Văn Duyệt (8)- mất ngày 14/6/1952, vợ là bà Vũ Thị Chảnh (8)- mất ngày 16/7/1953, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Anh (9), ông Y
 2. Phùng Văn Oang (9), mất ngày 10/10/1954, thọ 16 tuổi
 3. Phùng Thị Hoảng (9), bà Quyền
 4. Phùng Thị Hoành (9), bà Sóc
 5. Phùng Thị Én (9), bà Chắn
 6. Phùng Thị Diến (9), bà Thìn

Ông Phùng Văn Anh (9), tức ông Y, vợ là bà Dương Thị Bê (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 5 con gái:

 1. Phùng Văn Dũng (10), liệt sỹ
 2. Phùng Văn Quyết (10)
 3. Phùng Tiến Tùng (10)
 4. Phùng Thị Nhạn (10)
 5. Phùng Thị Hạc (10)
 6. Phùng Hải Âu (10)
 7. Phùng Thị Uyên (10)
 8. Phùng Thị Ương (10)

Ông Phùng Văn Quyết (10), vợ là bà Nguyễn Thu Hà (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Chí Kiên (11)

Ông Phùng Tiến Tùng (10), vợ là bà Bùi Thị Lan Anh (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Nam Đương (11)
 2. Phùng Văn Hợp (11)

Ông Phùng Văn Lư (8)- ông tham gia hai cuộc chiến tranh thế giới tại mặt trận nước Pháp, cuối năm 1946 ông theo Hồ Chủ Tịch về nước, ông mất ngày 19/6/1972, hưởng thọ 78 tuổi, vợ là bà Vũ Thị Đụn (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Quản (9) hay ông Lô

Ông Phùng Văn Quản (9), vợ là Nguyễn Thị Trìu (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Lý (10)
 2. Phùng Văn Thú (10)
 3. Phùng Văn Hóa (10)
 4. Phùng Thị Mến (10)

Ông Phùng Văn Lý (10), vợ là bà Bùi Thị Hoài (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Luận (11)
 2. Phùng Văn Lượng (11)

Ông Phùng Văn Thú (10), vợ là Trần Thị Hanh (10), ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Văn Thuân (11)
 2. Phùng Thị Lan (11)

Ông Phùng Văn Hóa (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (10), ông bà sinh hạ được 2 con gái:

 1. Phùng Thị Ninh (11)
 2. Phùng Thị Hương (11)

Ông Phùng Văn Khổn (8)- mất ngày …/…/…., vợ là bà Nguyễn Thị Hiểu (8)- mất ngày 19/4/2004, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Khôn (9)
 2. Phùng Văn Việt (9)
 3. Phùng Văn Xô (9)
 4. Phùng Thị Nhan (9)

Ông Phùng Văn Khôn (9), vợ là bà Nguyễn Thị Nhạn (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai 3 con gái:

 1. Phùng Văn Hồng (10)
 2. Phùng Văn Giang (10)
 3. Phùng Thị Hạnh (10)
 4. Phùng Thị Phúc (10)
 5. Phùng Thị Đức (10)
 6. Phùng Thị Thắm (10)

Ông Phùng Văn Hồng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Làn (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Hà (11)
 2. Phùng Văn Cường (11)

Ông Phùng Văn Giang (10), vợ là bà Bùi Thị Thục (10), ông bà sinh hạ được 2 con gái:

 1. Phùng Thị Dung (11)
 2. Phùng Thị Duyên (11)
 3. Phùng Thị Thương (11)

Ông Phùng Văn Việt (9), vợ là bà Đào Thị Vân (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Vững (10)
 2. Phùng Văn Vàng (10)

Ông Phùng Văn Xô (9), vợ là bà Nguyễn Thị Hằng (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Sang (10)
 2. Phùng Thị Thu (10)
 3. Phùng Thị Thủy (10)

***

Ông Phùng Văn Tẩy (7)- tức cụ Tẻo, mất ngày 17/9/1943, vợ là bà họ Phạm (cô ông Kính), ông bà sinh hạ được 3 con gái, nuôi 1 con trai:

 1. Phùng Thị Sênh (8), sinh ra ông Hựu, ông Lạc, ông Diễm
 2. Phùng Thị Sự (8), sinh ra ông Đào, ông Hải
 3. Phùng Thị Các (8), sinh ra ông Đài, ông Lộc
 4. Phùng Văn Sơ (8), nay ông Sơ đã về định cư tại An Khoái

***

 

Nhánh 2

PHÙNG VĂN HÙNG (6)

Ông Phùng Văn Hùng (6), tức cụ Vệ Hùng, giỗ ngày 1/7, vợ cả là bà họ Lê ở Sỹ Quý- giỗ ngày 27/3, vợ hai là bà họ Nguyễn ở Cự Phú – giỗ ngày 5/5, ông và 2 bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái, nuôi 1 con trai:

 1. Phùng Văn Lan (7)
 2. Phùng Văn Đấu (7)
 3. Phùng Văn Điểm (7)
 4. Phùng Văn Vui (7), con nuôi ông Hùng, con ruột ngoài hôn thú của cụ Tổng Tân (Phùng Văn Tân (5)- ngành 2).
 5. Phùng Thị Quần (7), sinh ra bà Quý, bà Liên
 6. Phùng Thị Hồ (7), bà lấy chồng họ Vũ Nghi, không có con

Ông Phùng Văn Lan (7), giỗ ngày 18/6, vợ là bà họ Nguyễn (cô ông Yến) giỗ ngày ../…, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Huệ (8), tức cụ Chìa
 2. Phùng Văn Nhàn (8), tức cụ Muôi
 3. Phùng Văn Cách (8), tức cụ Ruộc
 4. Phùng Thị Múc (8), tức cụ Kỹ, sinh ra ông Phê
 5. Phùng Thị Đong (8), bà cô chết trẻ, mất ngày 22/5

Ông Phùng Văn Huệ (8), tức cụ Chìa, mất ngày 20/6/1946, vợ là bà Nguyễn Thị Rãnh (8) mất ngày 18/8/1971, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 6 con gái:

 1. Phùng Văn Từ (9)
 2. Phùng Văn Liêm (9)
 3. Phùng Thị Nhớn (9), tức bà Úy – bà Mẹ Việt Nam anh Hùng
 4. Phùng Thị Giõng (9), tức bà Tốn
 5. Phùng Thị Thơi (9), tức bà Ngạn
 6. Phùng Thị Thông (9), tức bà Sản
 7. Phùng Thị Sen (9), tức bà Thậm

Ông Phùng Văn Từ (9), vợ là bà Tạ Thị Đĩnh (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Sơn (10)
 2. Phùng Văn Công (10)
 3. Phùng Văn Đồi (10)
 4. Phùng Thị Gái (10)
 5. Phùng Thị Ngọc (10)

Ông Phùng Văn Sơn (10), vợ là Nguyễn Thị Thưa (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Thủy (11)
 2. Phùng Văn Quân (11)
 3. Phùng Thị Vân (11)
 4. Phùng Thị Mây (11)

Ông Phùng Văn Thủy (11), vợ là …. (11), ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Thỏa (12)

Ông Phùng Văn Quân (11), vợ là … (11), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng …….. (12)
 2. Phùng …….. (12)

Ông Phùng Văn Công (10), vợ là An Thị Nga (10) quê Cao Thắng, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn An (11)
 2. Phùng Văn Sự (11)
 3. Phùng Thị Thúy (11)
 4. Phùng Thị Chàm (11)
 5. Phùng Thị Nguyệt (11)

Ông Phùng Văn Đồi (10), vợ là bà Đặng Thị Bông (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Đổi (11)
 2. Phùng Văn Tưởng (11)
 3. Phùng Thị Nền (11)

+++

Ông Phùng Văn Liêm (9) mất ngày 27/5/1949, vợ cả là bà Trần Thị Thoi (9) mất ngày 15/2/1992, vợ hai là bà Nguyễn Thị Chuôm (9) mất ngày 6/7/1996, ông và hai bà sinh hạ được 4 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Hà (10)
 2. Phùng Tống Giang (10)
 3. Phùng Văn Sông (10)
 4. Phùng Văn Đông (10)
 5. Phùng Thị Đầm (10)
 6. Phùng Thị Suối (10)

Ông Phùng Văn Hà (10), vợ là bà Hoàng Thị Mạ (10), ông bà sinh hạ được 4 con trai:

 1. Phùng Văn Bắc (11)
 2. Phùng Văn Nội (11)
 3. Phùng Văn Hiền (11)
 4. Phùng Văn Hiếu (11)

Ông Phùng Văn Bắc (11), vợ là bà Hoàng Thị Đường (11), quê Hà Giang, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Phương Thảo (12) sinh năm 1994
 2. Phùng Thị Minh Thương (12)

Ông Phùng Văn Nội (11), vợ là bà Tiêu Thị Thúy (11) quê Thanh Hà, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Minh Tuấn (12) sinh năm 2009

Ông Phùng Văn Hiền (11), vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (11), quê Đồng Chấm, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Ngọc Ánh (12)

Ông Phùng Văn Hiếu (11), vợ là bà Đoàn Thị Thêm (11), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Lâm Oanh (12)

Ông Phùng Tống Giang (10), vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết (10), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Kinh (11)
 2. Phùng Văn Hạnh (11)
 3. Phùng Văn Nhã (11)
 4. Phùng Thị Nhung (11)

Ông Phùng Văn Sông (10), vợ là bà Vũ Thị Dài (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Tấn Vũ (11)
 2. Phùng Thị Tròn (11)
 3. Phùng Thị Hiên (11)
 4. Phùng Thị Bến (11)
 5. Phùng Thị Phương (11)

Ông Phùng Văn Đông (10), vợ là bà Nguyễn Thị Liên (10) quê Thái Bình, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Lợi (11)
 2. Phùng Thị Hoan (11)
 3. Phùng Thị Hương (11)

***

Ông Phùng Văn Nhàn (8), tức cụ Muôi, mất ngày 15/3/1988, vợ là bà Đào Thị Tý (8) mất ngày 15/4/1976, ông bà sinh hạ được 4 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Khoát (9)
 2. Phùng Văn Khuyếch (9)
 3. Phùng Văn Thước (9), liệt sỹ
 4. Phùng Văn Hãn (9)
 5. Phùng Thị Mưỡn (9), bà mất ngày 14/9/2000, hưởng thọ 82 tuổi
 6. Phùng Thị Xuân (9), bà định cư cùng gia đình ở Ninh Giang

Ông Phùng Văn Khoát (9), vợ là bà Vũ Thị Gái (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Anh Quảng (9)
 2. Phùng Văn Nam (9)
 3. Phùng Văn Liệu (9)
 4. Phùng Thị Suốt (9)
 5. Phùng Thị Sa (9)
 6. Phùng Thị Sói (9)

Ông Phùng Anh Quảng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thấy (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Kiên (11)
 2. Phùng Văn Định (11)
 3. Phùng Thị Thao (11)
 4. Phùng Thị Luyến (11)
 5. Phùng Thị Thấm (11)

Ông Phùng Văn Nam (10), vợ là bà Trần Thị Vàng (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Cường (11)
 2. Phùng Thị Liễu (11)
 3. Phùng Thị Oanh (11)

Ông Phùng Văn Liệu (10), vợ là bà Mai Thị Hoài (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Tuấn (11)
 2. Phùng Văn An (11)
 3. Phùng Thị Hoa (11)

+++

Ông Phùng Văn Khuyếch (9), vợ là bà Nguyễn Thị Nghĩa (9), ông bà sinh hạ được 4 con gái:

 1. Phùng Thị Ngọn (10)
 2. Phùng Thị Búp (10)
 3. Phùng Thị Ninh (10)
 4. Phùng Thị Núc (10)

+++

Ông Phùng Văn Hãn (9), vợ là bà Mai Thị Giá (9) quê Thọ Chương, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Hợi (10)
 2. Phùng Văn Hồng (10)
 3. Phùng Thị Mai (10)
 4. Phùng Thị Mùi (10)

Ông Phùng Văn Hợi (10), vợ là bà Phạm Thị Thoa (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Hoàn (11)
 2. Phùng Văn Thiện (11)
 3. Phùng Thị Huệ (11)

Ông Phùng Văn Hồng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Nới (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tài (11)
 2. Phùng Thị Hoa (11)

***

Ông Phùng Văn Cách (8), tức cụ Ruộc, giỗ ngày 5/8, vợ là bà họ Lê ở Sỹ Quý, giỗ ngày 16/5, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Hoành (9), ông bị giặc Pháp sát hại tháng 6 năm 1953
 2. Phùng Thị Nụ (9), sinh ra ông/bà Hoan ở Quảng Ninh

Ông Phùng Văn Đấu (7)- giỗ ngày 25/6, vợ cả là bà họ Đào- giỗ ngày 25/2, vợ hai là bà họ Nguyễn- giỗ ngày 23/11, ông và 2 bà sinh hạ được 5 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Khoái (8)
 2. Phùng Văn Quắc (8)
 3. Phùng Văn Khoắt (8), con nuôi cụ Đấu, con đẻ cụ  Được, gia đình ông Khoắt đã ghi chép ở chi 1
 4. Phùng Văn Các (8)
 5. Phùng Văn Đài (8), ông mất sớm, giỗ ngày 22/2
 6. Phùng Thị Tỵ (8), sinh ra ông Hất
 7. Phùng Thị Khuông (8), sinh ra ông Khuồng
 8. Phùng Thị Úc (8), sinh ra ông Toán
 9. Phùng Thị Nhàn (8), sinh ra ông Khoa ở Cự Phú

Ông Phùng Văn Khoái (8), bị giặc Pháp giết hại ngày 8/1/1950, vợ cả họ Vũ, vợ hai họ Nguyễn, ngày giỗ 15/5, ông và hai bà ông có con, cháu của ông bà là Phùng Văn Nhuận (9) thờ tự.

***

Ông Phùng Văn Quắc (8), vợ là bà họ Vũ (cô ông Nghinh), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Nhuận (9)
 2. Phùng Thị Yểng (9), tức bà Nhiễu
 3. Phùng Thị Cảng (9), bà mất ngày 10/10/1943 khi mới 17 tuổi

Ông Phùng Văn Nhuận (9) ông mất tại Việt Bắc ngày 15/7/1952, vợ là bà Trần Thị Khoan (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Nhiệm (10), bà hy sinh ngày 18/8/1950
 2. Phùng Văn Chất (10), bị pháp sát hại ngày 8/1/1950
 3. Phùng Thị Nhậm (10)

***

Ông Phùng Văn Điểm (7), vợ cả là bà họ Trần, vợ hai là bà họ Nguyễn, ông và các bà có các con:

 1. Phùng Văn Nhiên (8)
 2. Phùng Văn Hiệt (8)
 3. Phùng Thị Trang (8), sinh ra bà Chàng
 4. Phùng Thị Nghiêm (8)
 5. Phùng Thị Lịch (8)
 6. Phùng Thị Sự (8)

Ông Phùng Văn Nhiên (8), ông vào Nam từ thời Pháp thuộc, vợ là bà họ Trần mất ngày 13/12/1983 thọ 75 tuổi, ông bà có 1 con trai:

Phùng Văn Thụ (9)

Ông Phùng Văn Thụ (9)- ông mất ngày 02/12/2004 thọ 76 tuổi, vợ là bà Nguyễn Thị Gái (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 8 con gái:

 1. Phùng Văn Hoản (10)
 2. Phùng Thị Kém (10)
 3. Phùng Thị Hơn (10)
 4. Phùng Thị Nguyệt (10)
 5. Phùng Thị Ngà (10)
 6. Phùng Thị Hoan (10)
 7. Phùng Thị Mơ (10)
 8. Phùng Thị Hoa (10)
 9. Phùng Thị Nhài (10)

Ông Phùng Văn Hoản (10), vợ là bà Lê Thị Soài (10) quê Sỹ Quý, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Toản (11)
 2. Phùng Văn Chung (11)

***

Ông Phùng Văn Vui (7), vợ cả là bà Vũ Thị Nẹp (7) quê Cẩm Giàng, bà vô sinh, vợ hai là bà Đỗ Thị Hồ (7) người Vĩnh Bảo, ông và hai bà có con trai duy nhất là:

Phùng Quang Vĩnh (8)

Ông Phùng Quang Vĩnh (8), ông nguyên là chủ tịch lâm thời huyện Ninh Giang thời kỳ chống Pháp, ông bị tai nạn giao thông mất tại Bến Trại ngày 15/5/1977 thọ 65 tuổi, vợ là bà Ngô Thị Mược (8), bà mất ngày 8/2/1996 hưởng thọ 81 tuổi, ông bà sinh hạ được 4 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Thị Đức (9)
 2. Phùng Quang Viễn (9)
 3. Phùng Thị Hậu (9)
 4. Phùng Quang Cương (9)
 5. Phùng Thị Loan (9)
 6. Phùng Thị Thúy (9)
 7. Phùng Quang Quyết (9)
 8. Phùng Minh Tiến (9)

Ông Phùng Quang Viễn (9), vợ là bà Đào Thị Đích (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Viên (10)
 2. Phùng Văn Viền (10)
 3. Phùng Thị Thương (10)
 4. Phùng Thị Mến (10)

Ông Phùng Văn Viên (10), vợ là bà Vũ Thị Thủy (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Tú Anh (11), sinh viên Trường Đại học Công nghiệp HN
 2. Phùng Thị Nguyệt Tây (11)

Ông Phùng Văn Viền (10), vợ là bà Đặng Thị Lê (10) quê Điện Biên, hiện hay gia đình ông bà định cư tại tp Đà Lạt, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Hải Hưng (11)
 2. Phùng Hải Long (11)

Ông Phùng Quang Cương (9), vợ là bà Nguyễn Thị Phin (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Việt (10)
 2. Phùng Văn Thường (10)
 3. Phùng Văn Trường (10)

Ông Phùng Văn Việt (10), vợ là bà …, gia đình ông bà định cư và làm ăn tại Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

 1. Phùng Văn..   (11)

Ông Phùng Quang Quyết (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Tuấn (10)
 2. Phùng Văn Cường (10), mất sớm lúc 16 tuổi
 3. Phùng Thị Vân (10)
 4. Phùng Thị Hương (10)

Ông Phùng Văn Tuấn (10), vợ là bà… quê Thanh Hóa, ông bà sinh được:

 1. ….

Ông Phùng Minh Tiến (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Đường (10)
 2. Phùng Thị Bích Ngọc (10), chồng là Vũ Bá Lương, gia đình định cư tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
 3. Phùng Thị Ngọc Lan (10), sinh ngày 26/6/2004

Ông Phùng Văn Đường (10) kỹ sư Điện, cử nhân Kinh tế, vợ là bà Vũ Thị Thìn (10) giáo viên trường Tiểu học Thanh Giang, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Vũ Minh (11), sinh ngày 13/4/2011

 

 ***

NHÁNH TRÀ DƯƠNG, CHI 2, NGÀNH 1

TỔ CHI: PHÙNG VĂN CHÚNG (4)

Ông Phùng Văn Chúng (6), tức ông Đỗ Văn Dưỡng (6), giỗ ông ngày 19/4, vợ là bà Đoàn Thị Các (10, giỗ bà ngày 27/10, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 5 con gái:

 1. Đỗ Văn Quyền (7)
 2. Đỗ Văn Dược (7)
 3. Đỗ Văn Xây (7), mất sớm
 4. Đỗ Thị A (7), không rõ tên, lấy chồng Trà Dương, sinh hạ con là Nguyễn Duy Nghiên
 5. Đỗ Thị B (7), không rõ tên, lấy chồng Trà Dương, sinh hạ con là Trần Văn Nhài
 6. Đỗ Thị C (7), không rõ tên, lấy chồng La Tiến, các con là: Dẫn, Dựa, Cự
 7. Đỗ Thị D (7), không rõ tên, lấy chồng về My Động, sinh ra ông Tương, ông Phùng
 8. Đỗ Thị E (7), không rõ tên, lấy chồng Thái Bình.

NGUỒN GỐC HỌ ĐỖ Ở TRÀ DƯƠNG

Họ Đỗ là một chi ở Trà Dương có nguồn gốc thuộc chi 2 ngành 1, họ Phùng My Động.

Theo gia phả ngành 1, họ Phùng My Động, Cụ tổ đời thứ 9 là Phùng Văn Thế (5), vợ là người họ Đào, Hai ông bà sinh hạ 4 con trai thuộc thế hệ thứ 10 là:

 1. Phùng Văn Khoa (6)
 2. Phùng Văn Hùng (6)
 3. Phùng Văn Củng (6)
 4. Phùng Văn Chúng (6)

Vào khoảng năm 1880 tại làng My Động có cụ Quản Đồng người họ Vũ nổi lên chống Pháp, dân làng nhiều người theo cụ Quản Đồng kháng Pháp trong đó có cụ Phùng Văn Củng (6) và Phùng Văn Chúng (6) là hai anh em ruột.

Vào buổi sớm ngày 27/4/1989 giặc Pháp bao vây làng My Động, bắt 37 người ra hành hình tại bờ song Luộc và truy lùng nhiều người khác. Trong số 37 người bị giết lúc đó có cụ Phùng Văn Củng (6), cụ Phùng Văn Chúng (6) thấy anh bị giết liền bỏ trốn vào Trà Dương, Phù Cừ, Hưng Yên đổi họ thay tên là Đỗ Văn Dưỡng (6), rồi lập gia đình và định cư tại đây. Như vậy, cụ Đỗ Văn Dưỡng (6) chính là cụ Phùng Văn Chúng (6), thuộc thế hệ 10, chi 2, ngành 1, họ Phùng My Động, cụ chính là Tổ của họ Đỗ tại Trà Dương.

Từ xưa đến nay cứ đến ngày Thanh Minh, giỗ Tổ, Tết Nguyên Đán thì toàn chi Trà Dương lại tập trung sắm lễ nghi để về My Động tảo mộ và cúng Tổ Tiên, góp của công để tôn tạo mộ Tổ và xây dựng Từ Đường cao đẹp.

Tuy mang họ Đỗ nhưng tâm linh mọi người đều hướng về họ Phùng My Động, đây là nơi đất Tổ quê Cha. Họ Đỗ Trà Dương (họ Phùng Trà Dương) cùng toàn thể Phùng tộc làm nên sự nghiệp vinh quang của một dòng họ.

(Trích gia phả họ Đỗ Trà Dương, do Đỗ Văn Hòa (9), Đỗ Văn Tư (9), Đỗ Văn Cam (9) lập ngày 5/4/2009, tức ngày 11/3 năm Kỷ Sửu)

 

 

 

THẾ HỆ 11

ĐỖ VĂN QUYỀN (7)

Ông Đỗ Văn Quyền (7), vợ là bà Nguyễn Thị Bốn (7), ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Đỗ Thị Y (8), tức bà Thắng, lấy chồng La Tiến, có các cháu ngoại là ông Cân, bà Đanh

 

THẾ HỆ 11

ĐỖ VĂN DƯỢC (7)

Ông Đỗ Văn Dược (7), vợ cả là bà Nguyễn Thị Hiền (7), vợ hai là bà Nguyễn Thị Định (7), ông và hai bà sinh hạ được 6 con trai và 1 con gái:

 1. Đỗ Văn Được (8), mất sớm không có vợ con, giỗ ngày 7/5
 2. Đỗ Văn Mơ (8)
 3. Đỗ Văn Ngư (8)
 4. Đỗ Thị Thư (8)
 5. Đỗ Văn Vinh (8)
 6. Đỗ Văn Mận (8)
 7. Đỗ Văn Liên (8)

Ông Đỗ Văn Mơ (8) mất ngày 24/9/1963 khi tròn 64 tuổi, vợ là bà Đào Thị Đĩnh (8), giỗ bà ngày 13/1, ông bà sinh hạ được 5 con trai, 1 con gái:

 1. Đỗ Văn Tiến (9), tức Tuất
 2. Đỗ Văn Lê (9), tức Sửu
 3. Đỗ Ngọc Hòa (9), tức Dậu
 4. Đỗ Văn Tư (9), tức Sửu
 5. Đỗ Văn Xô (9), tức Thìn
 6. Đỗ Thị Sáu (9), lấy chồng ở Tiên Lữ

Ông Đỗ Văn Tiến (9), tức Tuất, ông mất năm 2009 hưởng thọ 76 tuổi, vợ là và Vũ Kim Oanh (9), giỗ bà ngày 16/9, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Đỗ Thị Ánh (10), sinh năm 1970
 2. Đỗ Văn Bình (10), sinh năm 1971
 3. Đỗ Thị Minh (10), sinh năm 1974
 4. Đỗ Văn Huy (10), sinh năm 1976

Ông Đỗ Văn Bình (10), vợ là bà Trần Thị Tuyết (10), ông bà sinh hạ được 2 con:

 1. Đỗ Văn Giang (11)
 2. Đỗ Thị Thanh (11)

Ông Đỗ Văn Lê (9), giỗ ông ngày 26/10, vợ là bà Hà Thị Nhuần (9), ông bà sinh hạ được 7 người con:

 1. Đỗ Thị Tuyết (10)
 2. Đỗ Thị Huyền (10)
 3. Đỗ Thị Hoài (10)
 4. Đỗ Thị Hương (10)
 5. Đỗ Thị Hoa (10)
 6. Đỗ Thị Cánh (10)
 7. Đỗ Văn Võ (10)

Ông Đỗ Văn Võ (10), vợ là bà Lê Thị Kim (10), ông bà sinh hạ được 3 con:

 1. Đỗ Đức Long (11)
 2. Đỗ Minh Hoàng (11)
 3. Đỗ Khánh Linh (11)

Ông Đỗ Ngọc Hòa (9)- sinh năm 1945, vợ là và Nguyễn Thị Vẻ (9) – sinh năm 1952, ông bà sinh hạ được 4 người con:

 1. Đỗ Thị Vĩnh (10), sinh ngày 13/5/1975
 2. Đỗ Thị Hạnh (10), sinh ngày 25/1/1979
 3. Đỗ Thị Anh (10), sinh ngày 3/8/1980
 4. Đỗ Văn Lực (10), sinh ngày 26/6/1983

 

Ông Đỗ Văn Tư (9), tức Sửu, vợ là bà Phương Thị Hải (9)- sinh năm 1956, ông bà sinh hạ được 2 con:

 1. Đỗ Quyết Thắng (10), sinh năm 1978
 2. Đỗ Đức Thiện (10), sinh năm 1981

Ông Đỗ Văn Xô (9), tức Thìn – sinh năm 1952, vợ là bà Hà Thị Ca (9) sinh năm 1960, ông bà sinh hạ được 4 con:

 1. Đỗ Văn Việt (10), sinh ngày 23/3/1983
 2. Đỗ Văn Triệu (10), sinh năm 1985
 3. Đỗ Thị Thắm (10), sinh năm 1989
 4. Đỗ Văn Tươi (10), sinh năm 1991

***

Ông Đỗ Văn Ngư (8), giỗ ông ngày  13/1, vợ là bà Trần Thị Thạch (8), giỗ bà ngày 27/11, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Đỗ Văn Cam (9)

Ông Đỗ Văn Cam (9), vợ là bà Đinh Thị Hải (9), ông bà sinh hạ được 7 người con:

 1. Đỗ Văn Đường (10)
 2. Đỗ Văn Sơn (10)
 3. Đỗ Thị Soan (10)
 4. Đỗ Thị Xoàn (10)
 5. Đỗ Thị Sông (10)
 6. Đỗ Văn Trường (10)
 7. Đỗ Thị Nhường (10)

Ông Đỗ Văn Đường (10), vợ là bà Nguyễn Thị Mậu (10), ông bà sinh hạ được 5 con:

 1. Đỗ Thị Hải Thúy (11), Đại học thương mại
 2. Đỗ Mạnh Cường (11), Đại học Giao thông                                             0982.576.861
 3. Đỗ Thị Thúy Thường (11) Cao Đẳng Du lịch
 4. Đỗ Thị Quỳnh (11), Đại học Quốc gia Hà Nội
 5. Đỗ Mạnh Quyền (11), Đại học Giao thông

 

Ông Đỗ Văn Sơn (10), vợ cả là bà Nguyễn Thị Liệu (10)- mất năm 2000, vợ hai là bà Vũ Thị Hiền (10), ông và hai bà sinh hạ được 4 con:

 1. Đỗ Văn Bình (11)
 2. Đỗ Thị Thản (11)
 3. Đỗ Tuấn Anh (11), Cao đẳng Sư phạm
 4. Đỗ Xuân Hùng (11)

Ông Đỗ Văn Trường (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thuyết (10), ông bà sinh hạ được 2 con:

 1. Đỗ Thị Mai Ngoan (11), Cao đẳng Sư phạm
 2. Đỗ Xuân Quý (11)

***

Ông Đỗ Văn Liên (8), giỗ ông ngày 27/3, vợ là bà Đặng Thị Tẹo (8), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 3 con gái:

 1. Đỗ Văn Thức (9), mất sớm, giỗ ngày 14/2
 2. Đỗ Văn Ngụ (9)
 3. Đỗ Văn Xá (9)
 4. Đỗ Thị Chính (9)
 5. Đỗ Thị Điền (9)
 6. Đỗ Thị Luân (9)

Ông Đỗ Văn Ngụ (9), vợ là bà Nguyễn Thị The (9), ông bà sinh hạ được 4 con:

 1. Đỗ Văn Ngọ (10)
 2. Đỗ Thị Bình (10)
 3. Đỗ Thị Miền (10)
 4. Đỗ Văn Uyên (10)

 

Ông Đỗ Văn Ngọ (10), vợ là bà Đỗ Thị Liễu (10), ông bà sinh hạ được:

Đỗ Hoài Ngọc (11)

Ông Đỗ Văn Xá (9), vợ là bà Nguyễn Thị Bích (9), ông bà sinh hạ được 3 con:

 1. Đỗ Văn Vê (10)
 2. Đỗ Ngọc Bảo (10)
 3. Đỗ Văn Đăng (10)

 

DANH SÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TÀI NĂNG CHI ĐỖ TRÀ DƯƠNG

Stt Họ và tên Thế hệ Tốt nghiệp, sinh viên trường Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Hòa 13 Đại học Sư phạm Nghỉ hưu năm 1992
2 Đỗ Văn Đường 14 Đại học Giao thông vận tải
3 Đỗ Thị Anh 14 Cao đẳng Sư phạm
4 Đỗ Thị Hạnh 14 Đại học Sư phạm Hưng Yên
5 Đỗ Văn Cường 15 Đại học Giao thông vận tải
6 Đỗ Văn Quyền 15 Đại học Giao thông vận tải
7 Đỗ Thị Thúy 15 Đại học Kinh tế Quốc dân
8 Đỗ Thị Quỳnh 15 Đại học Ngân hàng
9 Đỗ Thị Thúy Thường 15 Cao đẳng du lịch
10 Đỗ Tuấn Anh 15 Đại học
11 Đỗ Thị Dung 15 Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
12 Đỗ Thị Ngoan 15 Cao đẳng Tài chính Kế toán

 

CHI 3, NGÀNH 1

PHÙNG VĂN MỤC (4)

Ông Phùng Văn Mục (4), là tổ chi 3 ngành 1, giỗ ông ngày 28/9, vợ là bà Bùi Thị Cứu (4), giỗ bà ngày 26/4, ông bà sinh hạ được 1 con trai và 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tuế (5)
 2. Phùng Thị Chát (5), mất sớm, cô tổ chi 3

Ông Phùng Văn Tuế (5), giỗ ông ngày 12/1, vợ là bà Vũ Thị Hiền Diệu (5), giỗ bà ngày 1/4), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Sang (6)
 2. Phùng Văn Chiêu (6), văn bằng Khóa sinh, ông không có vợ con, giỗ ông ngày 15/3
 3. Phùng Văn Chiểu (6)
 4. Phùng Văn Thiều (6)
 5. Phùng Thị Hạc (6), lấy chồng họ Trần

Ông Phùng Văn Sang (6), giỗ ông ngày 15/11, vợ là bà họ Nguyễn (6), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Tầm (7)
 2. Phùng Thị Loan (7), lấy chồng họ Nguyễn sinh ra cụ Lộ, cụ Thước
 3. Phùng Thị Tèo (7), mất sớm

Ông Phùng Văn Tầm (7), giỗ ông ngày 10/11, vợ cả là bà Tạ Thị Diệu (7), giỗ bà cả ngày 15/4, vợ hai là bà Trần Thị Thị (7), giỗ bà hai ngày 27/6, ông và hai bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Tấm (8)
 2. Phùng Thị Tảo (8), lấy chồng Hà Bắc
 3. Phùng Thị Nhẫn (8), lấy chồng Tiên Lữ

Ông Phùng Văn Tấm (8), giỗ ông ngày 7/3, vợ là và Tạ Thị Hợi (8), giỗ bà ngày 13/11, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Cấm (9)
 2. Phùng Văn Cành (9)
 3. Phùng Thị Mái (9), lấy chồng họ Nguyễn
 4. Phùng Thị Mây (9), lấy chồng Sỹ Quý
 5. Phùng Thị Cây (9), lấy chồng Sỹ Quý

 

Ông Phùng Văn Cấm (9), vợ là bà Nguyễn Thị Vải (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Quân (10)
 2. Phùng Thị Vóc (10), lấy chồng Chi Lăng Nam
 3. Phùng Thị Nhiễu (10), lấy chồng Sỹ Quý
 4. Phùng Thị Nhung (10), lấy chồng Sỹ Quý

 

Ông Phùng Văn Cành (9), vợ cả là bà Trần Thị Liễu (9), vợ hai là bà Trần Thị Huyền (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Cảnh (10)
 2. Phùng Văn Cảng (10)
 3. Phùng Thị Yến (10)

***

Ông Phùng Văn Chiểu (6), giỗ ông ngày 16/11, vợ là bà Nguyễn Thị Từ (6), giỗ bà ngày 17/5, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Triệu (7)
 2. Phùng Văn Trù (7)
 3. Phùng Thị Tý (7), mất sớm
 4. Phùng Thị Giữa (7), lấy chồng Nguyễn Gia sinh ra bà Cầm

Ông Phùng Văn Triệu (7), ông mất ngày 3/3/1966, vợ cả là bà Nguyễn Thị Lùn (7), bà cả mất ngày 3/6/1972, vợ hai là bà Trần Thị Vân (7), giỗ bà hai ngày 16/1/1990, ông và hai bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Chiều (8), lấy chồng ở tp Hải Dương, giỗ bà ngày 18/5
 2. Phùng Thị Sì (8), lấy chồng họ Trần tại quê, giỗ bà ngày 19/11
 3. Phùng Thị Nhiệm (8), lấy chồng họ Trần tại quê.
 4. Phùng Thị Nhặt (8), lấy chồng Thanh Giang, giỗ bà ngày 18/11
 5. Phùng Thị Em con (8), lấy chồng họ Trần tại quê, giỗ bà ngày 4/1
 6. Phùng Văn Liệu (8), mất sớm, giỗ ông ngày 20/10
 7. Phùng Thị Cặt (8), mất sớm, giỗ bà ngày 24/10
 8. Phùng Quang Lãm (8)
 9. Phùng Thị Vy (8), lấy chồng ở La Ngoại, Ngũ Hùng

10. Phùng Thị Vê (8)

Ông Phùng Quang Lãm (8), vợ là bà Nguyễn Thị Loan (8) quê Tứ Kỳ, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Mai Phương (9), Đại học Kinh tế Quốc dân, chồng là ông Nguyễn Hồng Quân, ông bà định cư tại Hà Nội
 2. Phùng Thị Bích Lan (9), Học viện Ngân hàng, chồng là ông Nguyễn Văn Hoãn

Phùng Thị Vê (8), sinh hạ con trai duy nhất theo họ mẹ:

Phùng Hùng Sơn (9)

Ông Phùng Hùng Sơn (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thủy (9), ông bà sinh hạ được:

Phùng Triệu Lâm (10), sinh ngày 2/3/2012

***

Ông Phùng Văn Trù (7), giỗ ông ngày 3/11, vợ là bà Đỗ Thị Chuộng (7), giỗ bà ngày 6/4, ông bà có con là:

Phùng Văn Hỷ (8)

***

Ông Phùng Văn Thiều (6), ông là chánh suất đội cựu binh, đã được Triều đình nhà Nguyễn tặng hàm Lục Phẩm văn giai, giỗ ông ngày 7/5, vợ là bà họ Nguyễn Gia (6), giỗ bà ngày 17/7, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Nhãn (7), lấy chồng ở Bùi Hòa, Ninh Giang
 2. Phùng Văn Thuấn (7)
 3. Phùng Văn Khải (7)
 4. Phùng Văn Huấn (7)

 

Ông Phùng Văn Thuấn (7), giỗ ông ngày 6/3, vợ là bà người Phương Quan, ông bà sinh hạ được

Phùng Thị Ngọt (8), giỗ ngày 5/10

Ông Phùng Văn Khải (7), giỗ ông ngày 30/4, vợ là bà Phạm Thị Năm (7), giỗ bà ngày 21/4, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Ngoan (8) lấy chồng ở Đồng Chấm
 2. Phùng Văn Dung (8)
 3. Phùng Thị Ngoãn (8), lấy chồng ở Tam Cửu- Ninh Giang
 4. Phùng Văn Thắng (8)

Ông Phùng Văn Dung (8), vợ là bà Lê Thị Oanh (8), quê Ninh Giang, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Xuân (9), lấy chồng họ Trần tại quê
 2. Phùng Văn Phúc (9)
 3. Phùng Thị Hiền (9), lấy chồng họ Đào tại quê
 4. Phùng Văn Hưởng (9)
 5. Phùng Văn Đại (9)
 6. Phùng Văn Kiên (9)

Ông Phùng Văn Phúc (9), vợ là bà Bùi Thị Phương (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Hồng Anh (10)
 2. Phùng Thị Hồng An (10)

Ông Phùng Văn Thắng (8), vợ là bà Nguyễn Thị Huệ (8), quê Thái Bình, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Quyên (9) lấy chồng ở Văn Giang
 2. Phùng Thị Nguyệt (9)
 3. Phùng Văn Bắc (9)
 4. Phùng Thị Huyền (9)
 5. Phùng Thị Hương (9)
 6. Phùng Văn Phương (9)

Ông Phùng Văn Bắc (9), vợ là bà quê Tân Mỹ – Thái Bình, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Ninh A (10)
 2. Phùng Thị Ninh B (10)

***

Ông Phùng Văn Huấn (7), giỗ ông ngày 6/3, vợ là bà Trần Thị Khuyên (7), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Lợi (8)
 2. Phùng Thị Loan (8), Chồng là ông Bùi Văn Tuy

Ông Phùng Văn Lợi (8), vợ là bà Trần Thị Quy (8), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Thuận (9)
 2. Phùng Văn Tuấn (9)
 3. Phùng Việt Anh (9), Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 

THỐNG KÊ CHI 3 NGÀNH 1

 

Thế hệ 8: Có 2 cụ Phùng Văn Mục, mở đầu chi 3

Thế hệ 9: có 3 người, trong đó có 1 nam

Thế hệ 10: có 5 người, trong đó có 1 nam

Thế hệ 11: có 10 người, trong đó có 4 nam

Thế hệ 12: có 21 người, trong đó có 6 nam

Thế hệ 13: có 23 người, trong đó có 12 nam

Thế hệ 14: có 11 người, và còn đang phát triển

 Hải Dương, ngày 20/5/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s