Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 2 (My Động)

THẾ HỆ THỨ 3

PHÙNG ĐÌNH KHOÁI (3)

(Hiện nay không rõ phần mộ của ông Phùng Đình Khoái)

ngành 2 sinh hạ 4 con trai, lập ra 4 chi

1. Phùng Văn Mùa (4)– Tổ chi 1

2. Con trai thứ 2 không rõ tên (4) – Tổ chi 2

3. Phùng Việt (4) – Tổ chi 3

4. Phùng Văn Điền (4) – Tổ chi 4

 

 

 

CHI 1

PHÙNG VĂN MÙA (4)

Ông Phùng Văn Mùa (4), Trưởng ngành 2 thế hệ 8, Tổ chi 1 ngành 2, giỗ ông ngày …./….. Mộ ông được con cháu ngành 2 quan tâm tôn tạo, xây dựng mới, đặt tại giữa xóm Chùa, cạnh miếu Ba Giáp, ông bà sinh hạ con trai:

Phùng Đình Thản (5) (!?)

Ông Phùng Văn Thản (5), sinh hạ được 2 con trai:

 1. 1.      Phùng Văn Thảng (6)
 2. 2.      Phùng Văn Nối (6)

 

 

 

NHÁNH 1 – CHI 1

PHÙNG VĂN THẢNG

Ông Phùng Văn Thảng (6)- Trưởng ngành 2, trưởng chi 1 thế hệ 10, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. 1.      Phùng Văn Thưởng (7)
 2. 2.      Phùng Văn Thường (7)
 3. Phùng Thị Nghiên, Lấy chồng họ Trần, Sinh ra : Ông Bút, ông Thiết, bà Nhâm

 

***

 

Ông Phùng Văn Thưởng (7)- Trưởng ngành 2 thế hệ 11, vợ chồng ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng văn Khểnh (8)
 2. Phùng Văn Tảng (8)
 3. 3.      Phùng Thị Nhớn (8), Kết duyên với ông Đào Văn Ché, sinh ra ông Tứ
 4. 4.      Phùng Thị Bé (8), Kết duyên cụ Đào Văn Trí, sinh ra bà Thắm, bà Siệng, Sơn, ông Hinh (liệt sỹ)

v Ông Phùng Văn Khểnh (8) Là trưởng ngành 2 thế hệ 12, vợ là bà Trần Thị Bủng (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Khẳng (9)
 2. Phùng Thị Khễnh A (9) Bà Khễnh A kết duyên ông Trần Văn Cửu Sinh ra bác Cán, Cà, Sa, Đến, Nơi
 3. Phùng Thị Khễnh B (9) Bà Khễnh B kết duyên ông Trần Văn Ỷ, Sinh ra bác Giang, cô Vân
 • Ông Phùng Văn Khẳng (9), Là trưởng ngành 2 thế hệ 13, vợ là bà Trần Thị Nậng (9), ông bà sinh hạ được 5 con trai, 3 con gái:
 1. Phùng Văn Cánh (10)
 2. Phùng Văn Việt (10)
 3. Phùng Văn Thau (10)
 4. Phùng Văn Khủng (10)
 5. Phùng Văn Chiến (10)
 6. Phùg Thị Ỏn (10)
 7. Phùng Thị Nõn (10)
 8. Phùng Thị Liên (10)

–   Ông Phùng Văn Cánh  (10) Là trưởng ngành 2 thế hệ 14, vợ là bà Hoàng Thị Chiên (10), ông bà sinh hạ 6 người con (1 trai, 5 gái):

 1. Phùng Văn Trưởng (11)
 2. Phùng Thị Nhung (11) Cô Nhung lấy chồng Quảng Ninh – Phạm Văn Cường, Đã sinh 1 cháu gái
 3. Phùng Thị Búp (11) Cô Búp lấy chồng Hà Tây – Nguyễn Văn Sơn, Đã sinh 2 con: 1 trai, 1 gái
 4. Phùng Thị Măng (11)
 5. Phùng Thị Bốn (11)
 6. Phùng Thị Hằng (11), tức Hường

–   Ông Phùng Văn Việt (10), vợ là bà Đỗ Thị Lưu (10), ông bà sinh hạ 2 con trai:

 1. Phùng Văn Bun (11)
 2. Phùng Văn Tiệp (11)

–   Ông Phùng Văn Thau (10), vợ là bà Đào Thị Nhung (10), ông bà sinh hạ 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Tùng (11)
 2. Phùng Thị Oanh (11)
 3. Phùng Thị Thủy (11)

 

–   Ông Phùng Văn Khủng (10), vợ là bà Bùi Thị Nga (10) – Quê Tam Đa, ông bà sinh hạ 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Kiên (11)
 2. Phùng Thị Hằng (11)
 3. Phùng Thị Xi (11)

–   Ông Phùng Văn Chiến (10), vợ là bà Đỗ Thị Thủy (10), ông bà sinh hạ 2 con trai

 1. Phùng Văn Giáp (11), tức Trình
 2. Phùng Văn Anh (11), tức Công

v Ông Phùng Văn Tảng (8), vợ là bà Dương Thị Tý (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai và 1 con gái

 1. Phùng Văn Thồ (9)
 2. Phùng Thị Dĩnh (9) Bà Dĩnh kết duyên ông Trần Văn Sủng, Sinh hạ bác Duệ, Cường, Sim…..
 • Ông Phùng Văn Thồ (9), vợ là bà Thuận (9) người Thái Bình , ông bà sinh hạ 1 con trai, 3 con gái:
 1. Phùng Văn Tuấn (10)
 2. Phùng Thị Thủy (10)
 3. Phùng Thị Mý (10)
 4. Phùng Thị My (10)

***

THẾ HỆ 11

Ông Phùng Văn Thường  (7), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. 1.   Phùng Văn Chính (8)
 2. 2.   Phùng Văn Y (8)
 3. 3.   Phùng Thị Dự (8), Kết duyên với ông Bùi văn Mừng, Sinh hạ ông Phòng, ông Phóng, bà Liên

 

 

v Ông Phùng Văn Chính (8), vợ là bà Nguyễn Thị Gia Cần (8), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Trịnh (9)
 2. Phùng Văn Đông (9)
 3. Phùng Văn Đáng (9)
 4. Phùng Thị Cán (9) Bà Cán lấy chồng Diên Hồng, Sinh hạ 7 trai

 

 • Ông Phùng Văn Trịnh (9), vợ là bà Trần Thị Tý (9) quê Hưng Yên, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Tây (10), tức Chỉnh
 2. Phùng Văn Hoàn (10)
 3. Phùng Văn Giám (10)
 4. Phùng Thị Ngọt (10)

 

 • Ông Phùng Văn Đông (9), vợ là bà …. Vân (9), Gia đình ông bà hiện nay định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Thế Anh (10)
 2. Phùng Thế Đức (10)
 3. Phùng Thị Mỹ (10)

 

 • Ông Phùng Văn Đáng (9), vợ là bà  Trần Thị Phương (9) người Chi Nam, ông bà sinh hạ được 3 con trai:
 1. Phùng Văn Dinh (10)
 2. Phùng Văn Đặng (10)
 3. Phùng Văn Đạt (10)

 

 

v Ông Phùng Văn Y (8), vợ là bà Ngô Thị Sen (8)- Quê Triều Dương, Hiện nay gia đình ông bà định cư tại Mộc Châu – Sơn La, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Quang (9)
 2. Phùng Văn Dũng (9)
 3. Phùng Thị Vân (9)
 4. Phùng Thị Loan A (9)
 5. Phùng Thị Loan B (9)

 

 • Ông Phùng Văn Quang (9)
 • Ông Phùng Văn Dũng (9)

 

 

 

NHÁNH 2– CHI 1

PHÙNG VĂN NỐI

 

Ông Phùng Văn Nối  (6), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. 1.      Phùng Văn Dần (7)
 2. 2.      Phùng Văn Mão (7)

***

 

Ông Phùng Văn Dần (7), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. 1.   Phùng Văn Sáng (8) mất sớm
 2. 2.   Phùng Thị Tẹo (8), Kết duyên với ông Đào Văn Tẹo, Sinh ra ông Đào Văn Hàn

***

Ông Phùng Văn Mão (7), vợ người Thái Bình, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Hợi (8), mất sớm
 2. Phùng Văn Liên (8)
 3. Phùng Thị Ơn (8), bà Ơn kết duyên ông Hồ Văn Đối, Sinh hạ ông Đài, ông Đình
 4. Phùng Thị Tin (8), bà Tin chiến sỹ thi đua quân khu 3, Lấy chồng Thanh Hóa
 5. Phùng Thị Cậy  (8) mất sớm

v Ông Phùng Văn Liên (8), cùng vợi, gia đình định cư tại thị trấn Ninh Giang, ông bà sinh hạ được 1 con trai 4 con gái:

 1. Phùng Văn Hòa (9)
 2. Phùng Thị Đông (9)
 3. Phùng Thị Xuân (9)
 4. Phùng Thị Hảo (9)
 5. Phùng Thị Thuân (9)
 • Ông Phùng Đình Hòa (9) cùng vợ, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Hiệp (10)

 

 

 

CHI 2

PHÙNG VĂN …….. (4)

Ông Phùng Văn …. (4), tổ chi 2 ngành 2 thế hệ 8, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. 1.      Phùng Văn Tá (6)
 2. Phùng Văn Ước (6)
 3. Phùng Thị Mùi (6) bà cô Tổ, giỗ ngày 26/7

 

***

Ông Phùng Văn Tá (6), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Sùng (7)
 2. Phùng Văn … (7), không nhớ tên
 3. Phùng Văn Trợ (7)

 

Ông Phùng Văn Sùng (7), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Tôn (8)

***

 

Ông Phùng Văn Ước (6), giỗ ông ngày 9/1, vợ là bà Bùi Thị Thục (6), giỗ bà ngày 15/9, ông bà sinh hạ được 4 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Ấu (7)
 2. Phùng Văn Trợ (7)
 3. Phùng Văn Uẩn (7)
 4. Phùng Văn Nhỡ (7)
 5. Phùng Thị Danh (7), lấy tên Chồng
 6. Phùng Thị Tiền (7), lấy tên Chồng
 7. Phùng Thị Tít (7), lấy tên Chồng
 8. Phùng Thị Dễ (7), lấy tên Chồng

***

Ông Phùng Văn Ấu (7), giỗ ông ngày 25/7, vợ là bà Tạ Thị Hoa (7), giỗ bà ngày 8/2, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Tôn (8)
 2. Phùng Văn Tồn (8), mất sớm không vợ con, giỗ ông ngày 14/2.
 3. Phùng Văn Cúc (8)
 4. Phùng Văn Huê (8), đi theo Tân thế giới (nước ngoài) không rõ tin tức.

v Ông Phùng Văn Tôn (8), giỗ ông ngày 9/9, vợ là bà Vũ Thị Tèo (8), giỗ bà ngày 14/2, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Quý (9)
 2. Phùng Thị Báu (9) Bà Báu kết duyên với ông Tạ Văn Tạo, Sinh ra ông Tác và ông Vần
 3. Phùng Văn Ngôn (9),  mất sớm không có vợ con, giỗ ông ngày 14/2.
 • Ông Phùng Văn Quý  (9), 29/8/1995, vợ là bà Đào Thị Gái (9), Gia đình định cư tại thị xã Uông Bí – Quảng Ninh, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Văn Quỳ (10)
 2. Phùng Sỹ Quy (10)
 3. Phùng Đình Dâng (10)
 4. Phùng Thị Giá (10)
 5. Phùng Thị Giấng (10)

–   Ông Phùng Văn Quỳ (10) ông mất ngày 15/2/2006, vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc (10), ông bà sinh hạ được 2 con gái:

 1. Phùng Thị Nga (11)
 2. Phùng Thị Nguyệt  (11)

–     Ông Phùng Sỹ Quy (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hằng (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Sỹ Định (11)
 2. Phùng Ngọc Anh (11)
 3. Phùng Thu Thủy (11)

–   Ông Phùng Đình Dâng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thu (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Thế Duy (11)

 

—-

v Ông Phùng Văn Cúc (8), vợ là bà Đặng Thị Tý (8), ông Cúc xa quê từ lâu, không rõ tin tức. Sau này, khi ông mất, các con ông theo lời cha dặn tìm về nơi “có cây gốc gạo to, có ông bác, ông chú là các ông Tôn, ông Lạc, ông Sử,…”. Sau này con cháu ông Cúc đã tìm được về quê hương bản quán trong niềm xúc động và hạnh phúc của đại gia đình. Ông bà Cúc sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn An (9)
 2. Phùng Thị Bảo (9)

Ông Phùng Văn An (9), vợ là bà Phạm Thị Thắm (9). Hiện nay, gia đình ông định cư tại Kiến An, Hải Phòng, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Toan (10)
 2. Phùng Văn Tiến (10)
 3. Phùng Văn Dũng (10)
 4. Phùng Thị Liên (10)

 

***

 

Ông Phùng Văn Trợ (7)- giỗ ông ngày 9/6, cùng vợ, ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Trong (8) không có con cái
 2. Phùng Văn Lạc (8)
 3. Phùng Văn Sử (8)

 

v Ông Phùng Văn Lạc (8), vợ là bà Tạ Thị Say (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Gan (9) liệt sĩ chống Mỹ
 2. Phùng Thị Góc (9), Lấy chồng xã Chi Nam

v Ông Phùng Văn Sử (8), giỗ ông ngày 17/3, vợ là bà Tạ Thị Nhỡ (8), giỗ bà ngày 26/12, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Lịch (9)
 2. Phùng Thị Nhàn (9) Kết duyên ông Trần Văn Thênh

 

 • Ông Phùng Văn Lịch (9), vợ là bà Đào Thị Huệ (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai và 3 con gái:
 1. Phùng Thị Bông (10)
 2. Phùng Văn Tuyến (10), làm kinh tế và định cư ở Gia Lai
 3. Phùng Văn Tú (10)
 4. Phùng Văn Tiệp (10) – Cao đẳng công nghiệp Quảng Ninh
 5. Phùng Thị Luyến (10)

 

***

 

Ông Phùng Văn Uẩn  (7), cùng vợ định cư tại xã Hưng Đạo, Đông Triều, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Thảo (8)

v Ông Phùng Văn Thảo (8), vợ là bà Nguyễn Thị Thơm (8), Hiện nay gia đình cụ Thảo định cư tại xã Hưng Đạo Đông Triều, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Công Tính (9)
 2. Phùng Tiến Dũng (9)
 3. Phùng Văn Thung (9)
 4. Phùng Thị Vân (9), chồng là ông Huỳnh Công Chứ
 5. Phùng Thị Lan (9), chồng là ông Nguyễn Văn Thơm
 6. Phùng Thị Liên (9), chồng là ông Nguyễn Văn Vững
 7. Phùng Thị Xuyến (9), chồng là ông Nguyễn Văn Văn
 • Ông Phùng Công Tính (9), vợ là bà Trần Thị Nga (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Công Tuấn (10)
 2. Phùng Thị Oanh   (10)   –  Đại học luật
 3. Phùng Văn Thanh  (10)

 

 • Ông Phùng Tiến Dũng (9), vợ là bà Dương Thị Cúc (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Tiến …  (10)
 2. Phùng Văn Trung (10)

 

 • Ông Phùng Văn Thung (9), vợ là bà Nguyễn Thị Hương (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Văn Khanh (10)
 2. Phùng Thị Mai (10)

CHI 3

PHÙNG VIỆT

Ông Phùng Việt (4), Tổ chi 3, ngành 2 ngày dỗ 20 tháng 5 (Âm lịch). Ông bà sinh ra ông

Phùng Văn Ty (5) và có thể có ít nhất 1 con trai thế hệ 9 khác nữa.

 

Từ đây, giả phả Chi 3, ngành 2 sẽ ghi chép theo nhánh, gồm 4 nhánh:

–         Nhánh 1: Trưởng nhánh: Phùng Đốc (9)

–         Nhánh 2: Trưởng nhánh: Phùng Văn Kham (9)

–         Nhánh 3: Trưởng nhánh: Phùng Quốc Huy (9), thay ông Phùng Thanh Kỷ (cư trú ở Hà Nội).

–         Nhánh 4: Trưởng nhánh là ông Phùng Đình Thi (9)

 

NHÁNH 1-CHI 3

PHÙNG VĂN …….. (5)

Ông Phùng Văn…. (5), sinh hạ được con trai:

Phùng Văn Hành  (6)

Ông Phùng Văn Hành (6) vợ (6); Ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Văn Khản (7)
 2. Phùng Thị Nuôi (7), lấy chồng họ Nguyễn – sinh ra Nguyễn Chăn, Nguyễn Gấm, Nguyễn Văn Quyền và một số người con gái. Hiện nay con cháu theo dỗ ngày 20/5 âm lịch. Cháu bà là Nguyễn Văn Thanh hàng năm cũng về dự đủ.

 

Ông Phùng Văn Khản (7) và vợ (7); Ông bà sinh hạ 2 trai, 4 gái:

1. Phùng Văn Yên (8)

2. Phùng Văn Đài (8)

3. Phùng Thị Còm A (tức Tân) (8)- Lấy chồng Hạ Đồng

4. Phùng Thị Còm B (tức Giữa) (8)- Lấy chồng Hà Nội

5. Phùng Thị Còm C (tức Sáo Ẩn) (8)- Lấy ông Ẩn My Động

6. Phùng hị Còm D (tức Nhỡ) (8) – Lấy chồng xã Thanh Giang

 

v  Ông Phùng Văn Yên (8) và vợ họ Nguyễn (8); Ông bà sinh hạ 1 trai, 2 gái:

1. Phùng Văn Đốc (9)

2. Phùng Thị Trại (9)- Lấy chồng Hà Đông

3. Phùng Thị Ngó (9)- Lấy chồng Hưng Yên

 • Ông Phùng Văn Đốc (9) và  vợ là bà Nguyễn Thị Thắm (9); Từ 1999 gia đình ông Đốc đi xây dựng kinh tế tại Sông Bé, Ông bà sinh hạ 4 trai:

1. Phùng Văn Hiền  (10) (chết trẻ năm 1996)

2. Phùng Văn Viên tức Anh (10), (sinh năm 1979)

3. Phùng Văn Cường  (10) (sinh năm 1981)

4. Phùng Văn Cương (10) (sinh năm 1983) vợ là Nguyễn Thị Thu Huyền (10) (sinh năm 1990)

v Ông Phùng Văn Đài (8) vợ người dân tộc Tày ở Hữu Lũng Lạng Sơn, Hai ông bà định cư ở Lạng Sơn, sinh hạ 4 trai và 3 gái:

1. Phùng Văn Đồng (9)

2. Phùng Văn Cảnh (9)

3. Phùng Văn Oanh (9)

4. Phùng Văn Doanh (9)

5. Phùng Thị Vệ (9)

6. Phùng Thị Thanh (9)

7. Phùng Thị Từ (9)

 

Hiện định cư tại Hữu Lũng Lạng Sơn sẽ ghi sau

 

 

NHÁNH 2-CHI 3

PHÙNG VĂN ……… (5)

 

Ông Phùng Văn. …. (5), sinh hạ:

Phùng Văn Thắng (6)

Ông Phùng Văn Thắng (6) Vợ (6), Ông bà sinh hạ 1 trai là:

Phùng Văn Khuyến (7)

Ông Phùng Văn Khuyến (7) và Vợ họ Trần (7), Ông bà sinh hạ 3 trai, 3 gái:

1. Phùng Văn Hiệp (8)

2. Phùng Văn Phiên (8)

3. Phùng Văn Khâm (8)

4. Phùng Thị Nghi (8)Lấy chồng thôn Tiên Động

5. Phùng Thị Cúc (8)Lấy chồng An Dương

6. Phùng Thị Bằng (8)Lấy chồng xóm chùa

v Ông Phùng Văn Hiệp (8), Vợ là Bùi Thị Tỉnh (8), Ông bà sinh hạ 4 trai, 2 gái:

1. Phùng Văn Kham (9)

2. Phùng Văn Cam (9)

3. Phùng Văn Thảo (9) (liệt sĩ chống Pháp)

4. phùng Văn Trước (9) (liệt sĩ chống Mỹ)

5. Phùng Thị  Gái (9)Lấy chồng (ông Trần Vượng)

6. Phùng Thị Thu (9)(chết trẻ)

 

 • Ông Phùng Văn Kham (9), vợ là An Thị Hỡi (9), xã Cao Thắng, ông bà sinh hạ 3 trai, 5 gái:

1. Phùng Văn Hiếu (10)

2. Phùng Văn Lời (10)

3. Phùng Văn Hòa (10)

4. Phùng Thị Bé (10) Lấy chồng xã Hưng Thái – Ninh Giang

5. Phùng Thị Nhỡ (10) Lấy chồng cùng làng

6. Phùng Thị Tý (10) lấy chồng làng Sĩ Quý

7. Phùng Thị Là (10) Lao động tại Miền Nam

8. Phùng Thị Lượt (10)Lao động tại Miền Nam

 

–      Ông Phùng Văn Hiếu (10), vợ là Lê Thị Ngoan (10), quê Tiêu Lâm – xã Ngũ Hùng, Ông bà sinh hạ

1. Phùng Văn Hiến (11)

2. Phùng Thị Ngọc (11)lấy chồng quê Quỳnh Côi – Thái Bình

3. Phùng Thị Lan (11)

4. Phùng Thị Vân (11)

 

Ông Phùng Văn Hiến (11), sinh năm 1982, và vợ là  Nguyễn Thị Thanh (11) sinh năm 1990; Ông bà sinh hạ con gái:

Phùng Yến Nhi  (12) năm 2008.

 

–         Ông Phùng Văn Lời (10) và vợ là Dương Thị Tỉnh (10), Quê Đông Hưng – Thái Bình, Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Quang Hưng (11)

2. Phùng Thị Hạnh (11)

 

Ông Phùng Quang Hưng (11), sinh năm 1984, và vợ là  Nguyễn Thị Thủy (11) sinh năm 1990; Ông bà sinh hạ con gái:

Phùng Thị Hà Phương  (12) năm 2010.

–      Ông Phùng Văn Hòa (10) và vợ là Nguyễn Thị Luyến (10), cùng quê, Ông bà đi xây dựng kinh tế ở Gia Lai, sinh hạ 1 trai, 1 gái:

1. Phùng Thị Lan (11)

2. Phùng Văn Tín (11)

 • Ông Phùng Văn Cam (9) và vợ là Vũ Thị Túy (9), Ông bà sinh hạ 7  trai, 5 gái:

1. Phùng Văn Quảng (10)

2. Phùng Văn Vinh (10)

3. Phùng Văn Huy  (10) (đã mất khi còn nhỏ tuổi)

4. Phùng Văn Toản (10)

5. Phùng Văn Tuấn (10)

6. Phùng Văn Tú (10)

7. Phùng Văn Tiến (10)

8. Phùng Thị Huê (10) – sinh năm 1961, lấy chồng Ninh Giang, sinh sống tại Hải Dương.

9. Phùng Thị Huệ (10) – sinh năm 1967, lấy chồng (ông Nguyễn Văn Hởn) cùng xã.

10. Phùng Thị Lý (10)sinh năm 1969, lấy chồng ở Quán Toan, An Hải, Hải Phòng.

11. Phùng Thị Nguyệt (10) – sinh năm 1971, lấy chồng (ông Vũ Văn Triển) cùng làng.

12. Phùng Thị Ngà (10)- sinh năm 1978, sống cùng với mẹ.

–      Ông Phùng Văn Quảng (10) và vợ là Mai Thị Thau (10), cùng xã, hiện nay gia đình sóng tại tp Hải Dương, Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Đức Quân (11), sinh năm 1986.

2. Phùng Thúy Phương (11), sinh năm 1983.

 

–      Ông Phùng Văn Vinh (10) và vợ là Lưu Thị Phượng (10), Quê xã Quỳnh Lâm – Quỳnh Phụ Thái Bình, hiện nay gia đình sóng tại tp Hải Dương, Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Văn Nam (11), sinh năm 1986.

2. Phùng Văn Việt (11), sinh năm 1996.

3. Phùng Thị Quy (11), sinh năm 1984.

3. Phùng Thị Luyến (11), sinh năm 1988

 

–         Ông Phùng Văn Toản (10) và vợ là Vũ Thị Kim Dung (10), hiện nay gia đình sóng tại tp Hải Dương, Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Thị Kim Ngân (11), sinh năm 1990

2. Phùng Thị Hà Trang (11), sinh năm 1997

3. Phùng Khánh Linh (11), sinh năm 2010

–         Ông Phùng Văn Tuấn (10) và vợ là Vũ Thị Thuần (10), Ông bà lao động tại Liên Bang Nga, sinh hạ:

 1. 1.      Phùng Huy Hoàn (11)
 2. 2.      Phùng Thị Hoài An (11)

 

–         Ông Phùng Văn Tú (10) và vợ là Doãn Thị Quý (10), gia đình sống ở My Động II, xã Tiền Phong, Ông bà sinh đôi:

 1. 1.      Phùng Thị Vân Hà (11)
 2. 2.      Phùng Thị Vân Khánh (11)

–         Ông Phùng Văn Tiến (10) và vợ là Nguyễn Thị Hải (10), ông bà sinh hạ:

 1. 1.      Phùng Thị Uyên (11)

v Ông Phùng Văn Phiên (8), (tức ông Cát, sinh năm 1904, mất năm 1973) và Vợ cả là bà Phạm Thị Tơ (8) (Quê Cự Phú, sinh năm 1907, mất năm 1978), Vợ hai là bà Nguyễn Thị Thục (8) (Quê Thái Bình, sinh năm 1910, mất năm 1992)- , Gia đình ông Phiên định cư ở Hải Phòng từ 1960, ông và hai bà sinh hạ 5 trai, 3 gái:

1. Phùng Văn Phan (9) – sinh năm 1929, Liệt sĩ chống Pháp năm 1952.

2. Phùng Văn Bằng (9)– (Đèn biển) sinh năm 1936, Anh hùng lao động được phong tặng năm 1963.

3. Phùng Văn Hấn (9), sinh năm 1943, là công nhân đã nghỉ hưu.

4. Phùng Văn Khôi (9), sinh năm 1941.

5. Phùng Văn Cừ  (9) (1932-1934).

6. Phùng Thị  Gái (9), sinh năm 1948.

7. Phùng Thị Triệu (9), (1942-1972).

8. Phùng Thị Quy (9), sinh năm 1947, chồng là ông Hoàng Bá Ái

 

 • § Ông Phùng Văn Phan (9) (sinh năm 1929, liệt sỹ chống Pháp hy sinh năm 1952) và vợ là bà bà Trần Thị Tẽo (9), Ông bà sinh hạ 1 con duy nhất là Phùng Chí Lực (10).

–      Ông Phùng Chí Lực (10) (sinh năm 1949, là thạc sỹ kinh tế), vợ là bà Phạm Thị Thanh (10) (sinh năm 1949, là kỹ sư kinh tế), Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Thị Thu Trang (11), sinh năm 1979, là cử nhân kinh tế

2. Phùng Thị Quỳnh Trang (11), sinh năm 1981Cử nhân kinh tế

3. Phùng Thị Mai Trang (11), sinh năm 1984Cử nhân kinh tế

 • Ông Phùng Văn Bằng (9), (1936-2000), được phong anh hùng lao động năm 1963 và vợ là bà Nguyễn Thị Lời (9) (bà sinh năm 1938, cán bộ nghỉ hưu), Ông bà sinh hạ 4 trai:
1. Phùng Văn Chúng (10)

2. Phùng Văn Tuyển (10)

3. Phùng Văn Tuyên (10)

4. Phùng Văn Tiến (10)Cử nhân kinh tế

Kỹ sư tàu biển

Cử nhân kinh tế

 

–         Ông Phùng Văn Chúng (10) (sinh năm 1960, là cử nhân kinh tế), vợ là bà Vũ Thị Lập (10) (sinh năm 1962, là Y sĩ), Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Anh Đức (11), sinh năm 1988.

2. Phùng An Khang (11), sinh năm 1997.

–         Ông Phùng Văn Tuyển (10) (1963-1998, là thuyền trưởng tàu biển), vợ là bà Phạm Thị Thu Hà (10) (sinh năm 1968), Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Thị Minh Hường (11), sinh năm 1990.

2. Phùng Thị Minh Phượng  (11), sinh năm 1995.

–         Ông Phùng Văn Tuyên (10) (sinh năm 1968, là Kỹ sư tàu biển), vợ là bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (10) (sinh năm 1974, cử nhân kinh tế và ngoại ngữ), Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Thái Dương (11), sinh năm 2000.

 

–         Ông Phùng Văn Tiến (10), sinh năm 1971 và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (10), sinh năm 1973; Ông bà sinh hạ:

1. Phùng Doanh Nam (11), sinh năm 1993

2. Phùng Quang Đạt (11) sinh năm 2002.

 

 • Ông Phùng Văn Hấn (9), vợ là bà Phạm Thị Hân (9) (sinh năm 1949, là công nhân nghỉ hưu), gia đình sinh sống tại Hải Phòng, ông bà sinh hạ được 3 trai, 1 gái:

1. Phùng Minh Huy (10), sinh năm 1973.

2. Phùng Thế Anh (10), sinh năm 1976.

3. Phùng Cao Cường (10), sinh năm 1979.

4. Phùng Thị Minh Hiền (10), sinh năm 1970, chồng là ông Hà Quang Trung, sinh năm 1970.

 

 • Ông Phùng Văn Khôi (9) (sinh năm 1941), vợ là bà Phạm Thị Thảo (9) (sinh năm 1950), Ông bà sinh hạ được 1 trai, 2 gái:

1. Phùng Anh Tuấn (10), sinh năm 1975

2. Phùng Thị Vân Khánh (10), sinh năm 1976, là Cử nhân luật

3. Phùng Thị Minh Khuê (10), sinh năm 1977, chồng là ông Mạc Như Hà.

 

–         Ông Phùng Anh Tuấn (10), sinh năm 1975, vợ là bà Lê Thị Út (10)

v Ông Phùng Văn Khâm (8), vợ là bà Dương Thị Lành (8), Hai ông bà sinh hạ 2 trai, 2 gái:

1. Phùng Khắc Nhật (9)Liệt sĩ chống Mỹ

2. Phùng Văn Sai (9)thương binh 3/4

3. Phùng Thị Ngấn (9)Lấy chồng xã Lê Bình

4. Phùng Thị Ngần (9), Lấy chồng xã Diên Hồng, Vợ chồng ông bà công tác tại Hải Phòng

 • Ông Phùng Khắc Nhật (9), Liệt sĩ chống Mỹ, vợ là bà Hồ Thị Gọt (9); Ông bà có con là:

Phùng Thị Ngát (10), Lấy chồng và công tác ở Hải Phòng

 • Ông Phùng Văn Sai (9) (sinh năm 1947, thương binh hạng ¾), vợ là bà Vũ Thị Liên (9) (sinh năm 1954, Giáo viên Tiểu Học, quê Thanh Giang), Hai ông bà sinh hạ 3 trai:

1. Phùng Văn Mạnh (10)Lái tàu biển

2. Phùng Văn Hà (10)Lái tàu biển

3. Phùng Ánh Sao (10)Lái tàu biển

–         Ông Phùng Văn Mạnh (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hiền Thảo (10), Hai ông bà sinh hạ 2 con gái:

1. Phùng Thị Hoài Phương (11), Sinh năm 2002

2. Phùng Phương Mai (11), Sinh năm 2005   

–         Ông Phùng Văn Hà (tức Việt) (10), vợ là bà Lê Thị Quỳnh Mai (10), ông bà sinh hạ: Phùng Quang Thành (11) năm 2007.

 

–         Ông Phùng Ánh Sao (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hòa Hương (10) sinh năm 1982; Ông bà sinh hạ 2 con gái:

 1. 1.      Phùng Thị Phương Linh (11), sinh năm 2006
 2. Phùng Thị Hương Huyền (11), sinh năm 2010

 

  

NHÁNH 3-CHI 3

 

Ông Phùng Văn Tuấn (6), và vợ (6); ông bà sinh hạ 4 trai:

1. Phùng Văn Tuân (7)

2. Phùng Văn Luân (7) (chết trẻ)

3. Phùng Văn Khuyên (7)

4. Phùng Văn Sâm (7) (chết trẻ)

Ông Phùng Văn Tuân (7), và vợ là bà Nguyễn Thị Liễn (7); ông bà sinh hạ 1 con trai:

Phùng Thanh Lâm (8)

v  Ông Phùng Thanh Lâm (8) (1921-2003) và vợ là bà Trần Thị Oanh (8) (1925-1992); gia đình ông định cư tại thôn Đồng Hỷ – xã Đông Hải- Quỳnh Côi – Thái Bình từ năm 1960. Hai ông bà sinh hạ 3 trai, 5 gái:

1. Phùng Thanh Kỷ (9)Thạc sĩ toán học

2. Phùng Thanh Tùng (9)

3. Phùng Thanh Biên (9)

4. Phùng Thị Lý (9), sinh năm 1949, lấy chồng cùng làng Đồng Hỷ

5. Phùng Thị Hạnh (9)

6. Phùng Thị Hân (9)Lấy chồng công tác tại Hải Phòng

7. Phùng Thị Phúc (9)

8. Phùng Thị long (9)Lấy chồng Bắc Giang công tác tại Thái Bình

 • Ông Phùng Thanh Kỷ (9) (sinh năm 1951, là Thạc sĩ toán học), vợ là bà Trần Thị Kim Huấn (9)  (sinh năm 1954, bà là Cử nhân sư phạm); Ông bà Kỷ định cư tại Hà Nội, sinh hạ 1 trai:

Phùng Thái Hà (10) – sinh năm 1980, Thạc sĩ kinh tế

–      Ông Phùng Thái Hà (10) sinh 1980, thạc sĩ kinh tế và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Cúc (10) (sinh năm 1985 đã tốt nghiệp Đại học ngoại thương); Ông bà định cư ở Hà Nội, sinh hạ con gái:

Phùng Khánh Vân (11) năm 2010.

 • Ông Phùng Thanh Tùng (9) (sinh năm 1962) cùng vợ là bà Vũ Liên Hạnh (9), định cư tại thôn Đồng Kỷ, Đông Hải, Quỳnh Côi, Thái Bình; ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Tứ (10), sinh năm 1996.

2. Phùng Thị Thanh (10), sinh năm 1998.

 • Ông Phùng Thanh Biên (9) sinh năm 1969, là Sĩ quan quân đội, vợ là bà Đào Hải Yến (9) sinh năm 1980; Ông bà sinh hạ 1 gái, định cư tại Kiến An, Hải Phòng:

Phùng Thị Thảo (10) sinh năm 1999.

***

Ông Phùng Văn Khuyên (7), và vợ (7); ông bà sinh hạ 2 trai, 3 gái:

1. Phùng Văn Thành (8)

2. Phùng Văn Chữ (8) Đi làm kinh tế Miền Nam chưa rõ tin.

3. Phùng Thị Nghì A (8)Lấy chồng làng Mè

4. Phùng Thị Nghì B (8)Lấy chồng Hà Nam

5. Phùng Thị Ngãi (8)lấy chồng Vĩnh Bảo

 

v  Ông Phùng Văn Thành (8), và vợ cả bà Trần Thị Thi (8) sống tại My Động, Sinh 1 trai, 1 gái; Vợ hai bà Nguyễn Thị Nhuộm (8), sinh hạ 1 trai; Vợ ba bà Bùi Thị Cay (8) sống tại Văn Hội, Ở Văn Hội – Ninh Giang, Sinh 3 trai; con của ông và các bà:

1. Phùng Quốc Huy (tức Thâu) (9)thương binh nặng

2. Phùng Văn Thấu (9)Định cư ở Hương Canh- huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

3. Phùng Thị Gái (9)Lấy chồng (ông Nguyễn Văn Chính) và định cư ở Hà Nội

4. Phùng Văn Tỉnh (9)chết trẻ

5. Phùng Văn Tình (9)Ở Văn  Hội

6. Phùng Văn Đội  (9)ở Văn Hội

 

 • Ông Phùng Quốc Huy (tức ông Thâu) (9) là thương binh nặng, vợ là bà Nguyễn Thị Bảy (9) (sinh năm 1955); Ông bà sinh hạ 3 trai, 1 gái:

1. Phùng Quốc Cường (10), sinh năm 1977

2. Phùng Quốc Vương (10), sinh năm 1979

3. Phùng Quốc Hiển (10), sinh năm 1983

4. Phùng Thị Loan (10), sinh năm 1989.

Ông Phùng Quốc Cường (10), vợ là bà Lê Thị Diễn (10), ông bà sinh hạ được:

Phùng Phương Linh (11)

 • Ông Phùng Văn Thấu (tức Tươi) (9) sinh năm 1949, vợ là bà Tạ Thị Bao (9) sinh năm 1952, tại Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Gia đình định cư tại xã Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Ông bà sinh hạ 4 con gái:
 1. Phùng Thị Thảo (10), sinh năm 1980
 2. Phùng Thị Loan (10), sinh năm 1982
 3. Phùng Thị Phượng (10), sinh năm 1985
 4. Phùng Thị Ánh (10), sinh năm 1988.

 

 • Ông Phùng Văn Tình (9) sinh năm 1973, vợ là bà Vũ Thị Tơ (9) sinh năm 1973; Vợ chồng ông và Tình đang định cư tại Văn Hội, Ninh Giang, HD, Ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Thị Thơm (10), học cao đẳng ngân hàng.
 2. Phùng Văn (10)

 

 

 • Ông Phùng Văn Đội (9) sinh năm 1968 và bà Vũ Thị Nhung (9) sinh năm 1970. Vợ chồng ông bà Đội đang định cư tại Văn Hội, Ninh Giang, HD, Ông bà sinh 2 con gái:
 1. 1.      Phùng Thị Lan (10)
 2. 2.      Phùng Thị Hà (10)

 

 

 

NHÁNH 4-CHI 3

PHÙNG VĂN TY

 

Ông Phùng Văn Ty (5) và vợ là bà Trần Quý Thị (5); ông bà sinh hạ 2 trai:

 1. 1.      Phùng Văn Tỳ (6)
 2. 2.      Phùng Văn Chiêu (6)

 

Thế hệ 10

Ông Phùng Văn Tỳ (6) và vợ là bà Dương Thị Mỗ (6); ông bà sinh hạ 2 trai, 3 gái:

1. Phùng Văn Vỵ (7)

2. Phùng Thị Linh C (7)-  Lấy chồng họ Nguyễn Gia, xóm Chùa , làng Mè.

3. Phùng Thị Viện  (7)- Lấy chồng cùng làng

4. Phùng Thị Tý   (7)-  Lấy chồng ở Ninh Giang, có con gái là Nguyễn Thị Sửu, bà Sửu xây dựng gia đình với ông Trần Văn Tẹo, xóm Cửu An. Bà theo dỗ Tết tại trưởng nhánh 4 Phùng Đình Thi.

5. Phùng Văn Nâu  (7)- Chết sớm

 

Thế hệ 11

Ông Phùng Văn Vỵ (7), vợ là bà Tạ Thị Hiều (7); ông bà sinh hạ 1 trai, 3 gái:

1. Phùng Văn Thùy (8)

2. Phùng Thị Nhời (8), Lấy chồng ở Thái Bình là ông Lưu Văn Thủ, sinh  con độc nhất Lưu Văn Tơ (Liệt sĩ chống Mỹ), bà Nhời được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng từ 1995.

3. Phùng Thị Vì (8),  xây dựng gia đình với ông Đào Bằng

4. Phùng Thị Bé (bà Tám) (8)xây dựng gia đình với ông Đào Tám cùng thôn, sinh ra ông Ỏn, bà Nếp, bà Dẻo, bà Hiền.

 

v  Ông Phùng Văn Thùy (8) (1922-1970), vợ cả là bà Đỗ Thị Sáu (8) (1919-1991) sinh 3 trai, vợ hai là bà Nguyễn Thị Soi (8) (1921-2008)sinh được 2 trai, 4 gái:

1. Phùng Đình Thi (9)

2Phùng Chiến Trường (9)

3. Phùng Văn Thư (9)

4. Phùng Văn Thúy (9)

5. Phùng Văn Duy (9)

6. Phùng Thị Mỵ (9), sinh năm 1949, giáo viên cấp 1, Lấy chồng Chí Linh.

7. Phùng Thị Hiến (9), sinh năm 1955, Lấy chồng (ông Trương Bắc) cùng xã

8. Phùng Thị Hiền (9), sinh năm 1955, Lấy chồng (Lê Diệp) xã Nguyên Hòa.

9. Phùng Thị Ngừng (9), sinh năm 1966, Lấy chồng cùng xã làm kinh tế ở Gia Lai.

 

 • Ông Phùng Đình Thi (9), sinh năm 1946, là Sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu; vợ là bà Vũ Thị Thoa (9) sinh năm 1945; Ông bà sinh hạ 3 con trai:

1. Phùng Đình Thuấn (10)

2. Phùng Văn Thuần (10)

3. Phùng Văn Thoại (10)

 

–      Ông Phùng Đình Thuấn (10), sinh năm 1972, vợ là bà Phạm Thị Tròn (10) sinh năm 1973; Ông bà định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh hạ 2 gái, 1 trai:

1. Phùng Thị Kim Oanh (11), sinh năm 1993.

2. Phùng Thị Kim Anh (11), sinh năm 2003.

3. Phùng Minh Vũ (11), sinh năm 2009.

 

–      Ông Phùng Văn Thuần (10) sinh năm 1975, sỹ quan quân đội, vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt (10) sinh năm 1976, là giáo viên THCS; Ông bà sinh hạ 2 gái:

1. Phùng Thị Minh Hằng (11), sinh năm 2001.

2. Phùng Thị Mai Anh (11), sinh năm 2008.

 

–      Ông Phùng Văn Thoại (10), sinh năm 1978, là giáo viên THCS, vợ là bà Hoàng Thị Nguyệt (10), sinh năm 1981, là giáo viên THCS; Ông bà sinh hạ 1 trai:

 1. Phùng Hoàng Anh (11), sinh năm 2004
 2. Phùng Hoàng Lâm (11), sinh năm 2012
 • Ông Phùng Chiến Trường (9), sinh năm 1952, là bệnh binh chống Mỹ, vợ là bà Nguyễn Thị Tơ (9) sinh năm 1956, ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Giang (10)

2. Phùng Thị Hương (10)

–         Ông Phùng Văn Giang (10), sinh năm 1978, vợ là bà Bùi Thị Tỉnh (10); Ông bà sinh hạ con gái là:

Phùng Thị Bùi Như Quỳnh (11)

 • Ông Phùng Văn Thư (9), sinh năm 1958, nghề thợ xây, vợ là bà Đặng Thị Quế (9) sinh năm 1962; Ông bà sinh hạ 3 trai:

1. Phùng Văn Phong (10), sinh năm 1983.

2. Phùng Văn Phông (Tức Văn) (10), sinh năm 1986, kỹ sư Dầu khí

3. Phùng Văn Minh (10), sinh năm 1989, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân Sự.

–         Ông Phùng Văn Phong (10) sinh năm 1983, vợ là bà Hoàng Thị Hoa (10) sinh năm 1987; Ông bà sinh hạ 1 trai:

Phùng Quốc Anh (11)

 

 • Ông Phùng Văn Thúy (9), sinh năm 1959, vợ là bà Nguyễn Thị Gái (9) sinh năm 1960, Ông bà sinh hạ 2 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Thủy (10), sinh năm 1985

2. Phùng Văn Quân (10), sinh năm 1987

3. Phùng Thị Oanh Miền (10), sinh năm 1983

 • Ông Phùng Văn Duy (9), sinh năm 1964, vợ là bà Trần Thị Phượng (9) sinh năm 1971, Ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:

1. Phùng văn Duân (10), sinh năm 1991.

2. Phùng Thị Phương Hoa (10), sinh năm 1997.

 

 

Thế hệ 10

Ông Phùng Văn Chiêu (6) và vợ là bà Họ Lê (6); ông bà sinh hạ 2 trai, 2 gái:

1. Phùng Văn Cẩm (7)

2. Phùng Văn An (7)

3. Phùng Thị Lạc (tức Sen) (7), lấy chồng (Bùi Công Hoan) ở xã quang Minh – huyện Gia Lộc (gần nhà thờ Ba Đông).

4. Phùng Thị Lý Hoan (7)

 

 

Thế hệ 11

Ông Phùng Văn Cẩm (7) vợ là bà họ Phạm (7); ông bà sinh hạ 3 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Hải (8)

2. Phùng Thị Hai Giang (8)

3. Phùng Văn Hải A (8) (mất sớm)

4. Phùng Văn Hải B (8) (mất sớm)

 

v  Ông Phùng Văn Hải (8), vợ là bà Nguyễn Thị Lững (8) quê xã Cao Thắng; ông bà sinh hạ 4 trai 3 gái:

1. Phùng Văn Thanh (9)

2. Phùng Văn Lơ (9)

3. Phùng Văn Tơ (9)

4. Phùng Văn Tờ (9)

5. Phùng Thị Lụa (9) sinh năm 1965

6. Phùng Thị Lượt (9) sinh năm 1969

7. Phùng Thị Liễu (9) sinh năm 1970

 

 • Ông Phùng Văn Thanh (9) sinh năm 1954, vợ là bà Nguyễn Thị Tam (9) sinh năm 1957, Gia đình ông Thanh định cư ở Bắc Quang, Hà Giang; Ông bà sinh hạ 2 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Khánh (10) sinh năm 1980

2. Phùng Văn Chung (10) sinh năm 1984, chết trẻ năm 1999.

3. Phùng Thị Ngân (10) sinh năm 1978, lấy chồng quê ở Bắc Quang, Hà Giang.

 

–         Ông Phùng Văn Khánh (10) sinh năm 1980, vợ là bà Nguyễn Thị Lệ (10); Ông bà sinh 3 con trai:

 1. 1.      Phùng Cảnh Kỳ (11)
 2. 2.      Phùng Văn Hiếu (11)
 3. Phùng Văn Dũng (11)

 

 • Ông Phùng Văn Lơ (9) sinh năm 1960, vợ là bà Nguyễn Thị Lin (9) sinh năm 1961; Ông bà sinh hạ 2 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Tuấn (10) sinh năm 1984

2. Phùng Văn Tuân (10) sinh năm 1989

3. Phùng Thị Mỹ Vân (10) sinh năm 1991.

 

–         Ông Phùng Văn Tuấn (10) sinh năm 1984, vợ là bà Phạm Thị Hương (10); Ông bà sinh hạ con gái:

Phùng Tố Quyên (11) sinh năm 2010.

 

 • Ông Phùng Văn Tơ (9) sinh năm 1964, vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (9) sinh năm 1964; Ông bà định cư ở Bắc Quang – Hà Giang, sinh hạ 2 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Tiệp (10) sinh năm 1983

2. Phùng Văn Tưởng (10) sinh năm 1992

3. Phùng Thị Hoài (10) sinh năm 1985

 • Ông Phùng Văn Tờ (9) sinh năm 1974, vợ là bà Mai Thị Hoa (9) sinh năm 1974, dân tộc Tày; Ông bà định cư ở Bắc Quang – Hà Giang, sinh hạ 1 trai, 1 gái:

1. Phùng Văn Tài (10) sinh năm 1995

2. Phùng Thị Oanh (10) sinh năm 1998

 


MỘT SỐ THỐNG KÊ CHI 3, NGÀNH 2

 

Thế hệ 12: đến hết năm 2011 còn sống 6 người

–         Nam: không còn ai

–         Nữ: còn sống 3 bà: Phùng Thị Nghì, Phùng Thị Ngãi, Phùng Thị Bé

–          Dâu: vợ ông Phùng Văn Đài (dân tộc Tày, Lạng Sơn); Bùi Thị Cay (vợ ông Phùng Văn Thành- Văn Hội); Nguyễn Thị Lững (vợ ông Phùng Văn Hải).

Thống kê người thuộc các thế hệ:

Thế hệ

Số người

Trong đó

Ghi chú

nam

nữ

10

> 5

5

Không rõ

11

16

10

6

12

25

12

13

13

58

33

25

14

72

48

24

15

42

17

25

16

2

0

2

 

Những người có công trong kháng chiến:

Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Nhời –  Thế hệ 12

Anh hùng lao động Phùng Văn Bằng – Thế hệ 13

Liệt sĩ chống Pháp Phùng Văn Phan – Thế hệ 13

Liệt sĩ chống Pháp Phùng Văn Thảo – Thế hệ 13

Liệt sĩ chống Mỹ  Phùng Văn Trước – Thế hệ 13

Liệt sĩ chống Mỹ Phùng Khắc Nhật – Thế hệ 13

Thương bệnh binh

Phùng Văn Sai TB hạng 3/4 chống Mỹ – Thế hệ 13

Phùng Quốc Huy TB hạng 1/4 chống Mỹ – Thế hệ 13

Phùng Chiến Trường BB hạng 2/3 chống Mỹ – Thế hệ 13

 

 

DANH SÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TÀI NĂNG 1970 – 2012

Stt Họ và tên thế hệ Danh sách đã đạt Ghi chú
1 Phùng Văn  Bằng 13 Anh hùng lao động
2 Phùng Thanh Kỷ 13 Thạc sĩ toán
3 Trần Thị Kim Huấn 13 Cử nhân sư phạm Nàng dâu
4 Phùng Thanh Biên 13 Sĩ quan quân đội
5 Phùng Thị Ngần 13 Cử nhân kinh tế
6 Phùng Thị Hân 13 Cử nhân kinh tế
7 Phùng Đình Thi 13 Sĩ quan quân đội
8 Phùng Chí Lực 14 Thạc sĩ kinh tế
9 Phùng Thái Hà 14 Thạc sĩ kinh tế
10 Phạm Thị Thanh 14 Kỹ sư kinh tế Nàng dâu
11 Phùng Văn Tiến 14 Cử nhân hàng hải
12 Phùng Văn Chúng 14 Cử nhân kinh tế
13 Phùng Văn Tiến 14 Cử nhân kinh tế
14 Nguyễn Thị Ngọc Lan 14 Cử nhân kinh tế Nàng dâu
15 Phùng Văn Tuyên 14 Kỹ sư tàu biển
16 Phùng Thị Vân Khánh 14 Cử nhân luật
17 Phùng Văn Mạnh 14 Cao đẳng hàng hải
18 Phùng Văn Việt (tức Hà) 14 Cao đẳng hàng hải
19 Phùng Ánh Sao 14 Cao đẳng hàng hải
20 Phùng Văn Thuần 14 Kỹ sư sĩ quan quân đội
21 Phùng Văn Thoại 14 Cử nhân sư phạm
22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14 Cử nhân sư phạm Nàng dâu
23 Hoàng Thị Nguyệt 14 Cử nhân sư phạm Nàng dâu
24 Phùng Văn Phông 14 Kỹ sư dầu khí
25 Phùng Văn Minh 14 Học viện KT Quân sự
26 Phùng Văn Thủy 14 Đại học Công nghiệp
27 Phùng Văn Tuấn 14 Sĩ quan quân đội
28 Phùng Thị Huê 14 Cán bộ ngân hàng tỉnh
29 Nguyễn Thị Thu Cúc 14 Cử nhân kinh tế Vợ Phùng Thái Hà
30 Phùng Thị Thu Trang 15 Cử nhân kinh tế
31 Phùng Thị Quỳnh Trang 15 Cử nhân kinh tế
32 Phùng Thị Mai Trang 15 Cử nhân kinh tế
33 Phùng Đức Quân 15 Cử nhân kinh tế
34 Phùng Văn Nam 15 Đại học hàng hải
35 Phùng Thị Kim Oanh 15 Cao đẳng Kế toán

 

CHI 4

PHÙNG VĂN ĐIỀN (4)

Tổ chi 4 ngày 2 là ông Phùng Văn Điền (4), tên thường gọi là cụ Cai Điền, giỗ ngày 10/3, mộ nấm tròn to tại đống Mũ Đồng Cân, bà Điền (4) giỗ ngày 5/6, hiện không rõ phần mộ, ông bà sinh hạ được 5 con trai:

 1. Không rõ tên (5),
 2. Không rõ tên  (5),
 3. Phùng Văn Tân (5), còn gọi là cụ Tổng Tân
 4. Phùng Văn Liên (5), còn gọi là cụ Tư Liên
 5. Phùng Văn Năm (5), còn gọi là cụ Chánh Năm

NHÁNH 1- CHI 4

PHÙNG VĂN TÂN (5)

 

Ông Phùng Văn Tân (5) hay còn gọi là cụ Tổng Tân, ông là trưởng chi 4 thế hệ 9, giỗ ông ngày 10/3, giỗ bà ngày 5/6, vợ chồng ông bà sinh hạ được 5 con trai, và 1 con trai riêng của cụ Tổng Tân với người phụ nữ khác:

 1. Phùng Văn Thịu (6)
 2. Phùng Văn Quán (6)
 3. Phùng Đình Văn (6)
 4. Phùng Văn Chương (6)
 5. Phùng Văn Ỷ (6)
 6. Phùng Văn Vui (6)

Ông tổng Tân còn có một người con trai ngoài hôn nhân với một người phụ nữ cắt dạ:

            Phùng Văn Vui (xem gia phả ngành 1, thế hệ 11) những ghi chép về ông Vui và con cháu ông không đề cập tiếp ở ngành hai mà được theo dõi ở ngành 1. Ở ngành 1, ông Vui là thế hệ 11.

***

Người con trưởng

Ông Phùng Văn Thịu (6) trưởng chi 4 thế hệ 10, còn gọi là cụ Đoàn Thịu, giỗ ông ngày 12/5, giỗ bà họ Đoàn ngày 15/4, ông bà lập tự ông Phùng Văn Nhi (7) làn trưởng chi 3 thế hệ 11, ông bà Thịu sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Đoàn (7), lấy chồng là ông Phạm Văn Thống tại xã Tam Đa – Phù Cừ – Hưng Yên, Sinh hạ ông Thể, ông Giảng bà Kiệm

***

Ông Phùng Văn Quán (6), còn gọi là Thủ Quán, giỗ ông ngày 20/5, giỗ bà Nguyễn Thị Quán (6) ngày 15/5, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Nhi (7)
 2. Phùng Thị An (7)- lấy chồng thôn Tiên Động, sinh ra bà Ôn
 3. Phùng Văn Tuyển (7), giỗ ngày 15/3, không có vợ con

Ông Phùng Văn Nhi (7), cụ Lý Nhi là trưởng chi 3 ngành 2 thế hệ 11, vợ cả là bà họ Nguyễn Gia (7), vợ hai là bà Tạ Thị Điềm (7), ông và hai bà sinh hạ được 2 con gái, 3 con trai:

 1. Phùng Thị Cháu Nhớn (8)- (bà Tín), vợ ông Hà Văn Tín, sinh ra Hà Mạnh Ngôn.
 2. Phùng Thị Cháu Con (8) đi mất từ 16 tuổi
 3. Phùng Văn Thụy(8)
 4. Phùng Văn Ngoạn (8)
 5. Phùng Văn Lưu (8)

 

v Ông Phùng Văn Thụy (8), vợ là bà Nguyễn Thị Gái (8), Ông bà sinh hạ 3 trai, 2 gái:

1. Phùng Văn Thúy (9)

2. Phùng Văn Lãi  (9) mất sớm

3. Phùng Văn Ba (9)

4. Phùng Thị Bé (9), lấy ông Hoàng Ngọc Điệt – Quê Thanh Hóa, Sinh hạ 3 gái hiện định cư tại Gia Lai

5. Phùng Thị Khẩn (9), kỹ sư chế tạo máy, Đại học bách khoa, Chồng Nguyễn Trọng Thỉnh kỹ sư cấp thoát nước, Quê Kim Động Hưng Yên, Sinh hạ 1 gái Nguyễn Thị Ngọc, Định cư tại Hà Nội

 • § Ông Phùng Văn Thúy (9) trưởng chi 4 thế hệ 13, vợ là bà Nguyễn Thị Sợi (9), ông bà sinh hạ 4 trai, 2 gái:
 1. 1.   Phùng Văn Thuần (10)
 2. 2.   Phùng Văn Việt (10)
 3. 3.   Phùng Văn Tiệp (10)
 4. 4.   Phùng Văn Diệp (10)
 5. 5.   Phùng Thị Thoại  (10) chồng là ông Trần Đức Dục ở Tiên Động
 6. 6.   Phùng Thị Nữ (10) lấy chồng Ngũ Phúc

Ông Phùng Văn Thuần (10), vợ là bà Trần Thị Kiểm (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Chủng (11)
 2. Phùng Thị Hương A (11)

Ông Phùng Văn Việt (10), vợ là bà Trần Thị Hải Anh (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tuấn (11)
 2. Phùng Văn Kiệt (11)
 3. Phùng Thị Hương B (11)

Ông Phùng Văn Tiệp (10), vợ là bà Nguyễn Thị Nga (10)- quê Sĩ Quý, ông bà sinh hạ được 2 con gái:

 1. Phùng Thị Hoa (11)
 2. Phùng Thị Ánh (11)

Ông Phùng Văn Diệp (10), vợ là bà Hoàng Thị Nhiệm (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Hoàng Nguyên (11)
 2. Phùng Hoàng Lan (11)
 • § Ông Phùng Văn Ba (9), vợ là bà Nguyễn Thị Chuất (9), giáo viên tiểu học thường gọi là cô Chuốt, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Văn Thảo (10)
 2. Phùng Văn Trình (10)
 3. Phùng Thị Xuân (10), chồng là Trịnh Văn Liễu thôn Tiên Động Có 1 con trai định cư ở Gia Lai
 4. Phùng Thị Hiếu (10), chồng là Trần Nam Mỹ có 1 con trai định cư ở Hà Nội

Ông Phùng Văn Thảo (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thúy (10)- quê Tam Đa, ông bà sinh hạ được 1 con gái:

 1. Phùng Thị Hồng Vân (11)
 2. Phùng Thị Thanh Huyền (11)

Ông Phùng Văn Trình (10), vợ là bà Lê Thị Hòa (10) quê Quảng Ning

 

 

***

v Ông Phùng Văn Ngoạn (8), vợ là bà Tạ Thị Mũn (8), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Hiện (9)
 2. Phùng Văn Chuyển (9)Liệt sĩ chống Mỹ

 

 • § Ông Phùng Văn Hiện (9), vợ là bà Trần Thị Thục (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Hiền (10)

Ông Phùng Văn Hiền (10), vợ là bà Huỳnh Thị Oanh (10)- quê Quảng Ngãi, ông bà sinh hạ được 2 con gái:

 1. Phùng Thị Hậu (11)
 2. Phùng Thị Hường (11)

***

v Ông Phùng Văn Lưu (8), vợ là bà Nguyễn Thị Thái (8) quê tp Thanh Hóa, ông bà sinh hạ được 3 con trai, 6 con gái:

 1. Phùng Văn Hùng (9)
 2. Phùng Văn Dũng (9)
 3. Phùng Văn Khôi (9)
 4. Phùng Thị Sơn (9), lấy ông Nguyễn Văn Đồng, sinh hạ 1 trai, 2 gái ở Gia Lai
 5. Phùng Thị An (9), lấy ông Hoàng Xuân Luyến, sinh được  2 trai
 6. Phùng Thị Hà (9), lấy ông Đào Văn Tý, sinh được 1 trai, 2 gái
 7. Phùng Thị Ngà (9), lấy ông Vũ Đức Thẫm, sinh được 1 trai, 1 gái
 8. Phùng Thị Hạ (9), lấy ông Vũ Hữu Đảo, sinh được  1 trai, 1 gái
 9. Phùng Thị Hoài (9), lấy ông Nguyễn Văn Triển, sinh được 1 gái
 • § Ông Phùng Văn Hùng (9), vợ là bà Lê Thị Tý (9) quê Ninh Giang, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Cường (10)
 2. Phùng Thị Phương (10) chồng là Phạm Văn Toán
 • § Ông Phùng Văn Dũng (9), vợ là bà Hoàng Thị Hiền (9)  –  quê Thái Bình, ông bà sinh hạ được 3 con gái:
 1. Phùng Thị Thu (10)
 2. Phùng Thị Oanh (10)
 3. Phùng Thị Diệu Linh (10)

 

 • § Ông Phùng Văn Khôi (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thủy (9)- Quê Ninh Giang, ông bà sinh hạ được 1 con gái

Phùng Thị Nguyệt (10)

***

 

Ông Phùng Đình Văn (6), cụ Lý Vơn, vợ cả là bà người  họ Trần (Cụ cả Ngư), vợ hai không rõ tên, ông và các bà sinh hạ được 5 con gái:

 1. Phùng Thị Quỹ (7), sinh ra ông Duy, ông Cát, ông Căng bà Hợi
 2. Phùng Thị Thuận (7), sinh ra bà Nhuận Nhơn, Nhuận Nhỡ
 3. Phùng Thị Trường (7), sinh ra ông Tràng
 4. Phùng Thị Lân (7), sinh ra ông Bang, bà Na
 5. Phùng Thị Kính (7), sinh ra ông Hốt, ông Hát, bà Nguyễn

 

Ông Phùng Văn Chương (6), còn gọi là cụ Hương Chương, vợ không rõ tên (6), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Lộng (7)
 2. Phùng Văn Trang (7)
 3. Phùng Thị Khanh (7), lấy chồng người họ Đặng, sinh ra ông Khính, Sương, Đoan, Dùng, Bà Lâm, bà Gái Ngũ Hùng.
 4. Phùng Thị Mất (7) (hay cụ Nga), bà vô sinh nuôi ông Phú thừa tự
 5. Phùng Thị Chiêm (7)- sinh ra ông Ấn, Khước


Ông Phùng Văn Lộng (7), vợ cả là bà Đào Thị Tẽo (7), sinh hạ 1 trai, 7 gái, vợ hai là bà Tạ Thị Xe (7), sinh hạ 2 gái, con của ông và 2 bà gồm:

 1. Phùng Văn Tịnh (8)
 2. Phùng Thị Tẹo (8) (Tẹo lớn, hay bà Đậu), lấy ông Nguyễn Đậu, sinh ra ông Đình, ông Trà, ông Dương.
 3. Phùng Thị Thụy (8), lấy chồng An Dương sinh ông Cừ
 4. Phùng Thị Phượng (8), lấy chồng Tiên Động sinh ông Nhiệm, Nha, Âu, Hà
 5. Phùng Thị Thưởng (8), lấy chồng Hào Khê sinh ông Giang
 6. Phùng Thị Múi (8), lấy ông Quảng huyện đội sinh 2 gái
 7. Phùng Thị Mộng (8), lấy ông Nhiên Phù Cừ
 8. Phùng Thị Tẹo (8), sinh chú Thiệu, Cẩn
 9. Phùng Thị Màng (8) (mất lúc trẻ)

10. Phùng Thị Tơ (8), lấy ông Tài Vĩnh Bảo

11. Phùng Thị Lụa (8), lấy ông Tuyên Sĩ  Quý- Phù Cừ

v Ông Phùng Văn Tịnh (8), vợ là bà Lê Thị Dong (8) quê An Dương, ông bà định cư tại Thanh Hà, sinh hạ được 5 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Sước (9)
 2. Phùng Văn Duệ (9)Liệt sĩ chống Mỹ
 3. Phùng Văn Dũng (9)
 4. Phùng Văn Cường (9)
 5. Phùng Văn Tự (9)
 6. Phùng Thị Là (9)Lấy chồng gia Lộc
 7. Phùng Thị Nết (9) Lấy chông Nam Sách
 8. Phùng Thị Na (9) Định cư ở Lào Cay
 9. Phùng Thị Xyên (9) Lấy chông Thanh Hà

 

 • § Ông Phùng Văn Sước (9), vợ là bà Phạm Thị Nhì (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Văn Dương (10) đã mất
 2. Phùng Văn Hậu (10)
 3. Phùng Văn Trí (10)
 4. Phùng Thị Duyên (10)
 5. Phùng Thị Thủy (10)

Ông Phùng Văn Hậu (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thơm (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Trung (11)
 2. Phùng Thị Ngọc (11)
 • § Ông Phùng Văn Dũng (9), vợ là bà Phan Thị Dậu (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:
 1. Phùng Văn Trí (10)
 2. Phùng Văn Thức (10)
 3. Phùng Thị Đào (10)
 4. Phùng Thị Châm (10)
 5. Phùng Thị Bốn (10)

Ông Nguyễn Văn Trí (10), vợ là bà Nguyễn Thị Huyền (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Nghị (11)
 2. Phùng Thị Ngọc (11)

Ông Phùng Văn Thức (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hải (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

 1. Phùng Văn Đức (11)

 

 • § Ông Phùng Văn Cường (9), vợ là bà Trần Thị Xiêm (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:
 1. Phùng Văn Tập (10)
 2. Phùng Thị Xoa (10)
 3. Phùng Thị Nhài (10)
 4. Phùng Thị Nhị (10)
 • § Ông Phùng Văn Tự  (9), vợ là bà Nguyễn Thị Mơ (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai:
 1. Phùng Văn Triển(10)
  1. Phùng Văn Chấn (10)

***

Ông Phùng Văn Trang (7), vợ là bà Trần Thị Cõn (7), ông bà sinh hạ được 5 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Can (8)
 2. Phùng Văn Lương (8)
 3. Phùng Văn Sán (8)
 4. Phùng Văn Ngẫu (8)
 5. Phùng Văn Tố (8)
 6. Phùng Thị Gái  (8) mất sớm
 7. Phùng Thị Mỳ (8)- Lấy ông Lưu, Nam Sách

 

v Ông Phùng Văn Can (8), vợ là bà Đào Thị Tý (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Xuyến (9)
 2. Phùng Thị Gián (9) Bà Gián lấy ông Nguyễn Văn Tụng, sinh ra Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND xã Tiền Phong
 3. Phùng Thị Ngăn (9) độc thân ở với cháu

 

 • § Ông Phùng Văn Xuyến (9), vợ là bà Lê Thị Mốc (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Xuyên (10)
 2. Phùng Văn Trường (10)
 3. Phùng Văn Giang (10)
 4. Phùng Thị Én (10) chồng là Dương Văn Học

 

Ông Phùng Văn Xuyên (10), vợ là bà Nguyễn Thị Đào (10) quê Hà Tĩnh, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Quang (11)
 2. Phùng Văn Hưng (11)

Ông Phùng Văn Trường (10), vợ là bà Tạ Thị Phượng (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Thị Ánh (11)
 2. Phùng Văn Duy (11)

Ông Phùng Văn Giang (10) vợ là bà Lê Thị… (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Ninh (11)
 2. Phùng Quốc Văn (11)

v Ông Phùng Văn Lương (8), vợ là bà Nguyễn Thị Hương (8) (Bí thư phụ nữ xã Diên Hồng từ 1948 – 1954), bà mất ngày 19/2/1989 hưởng thọ 66 tuổi, ông bà sinh hạ được 6 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Nhất (9)
 2. Phùng Văn Nhì (9)
 3. Phùng Văn Tuyến (9)
 4. Phùng Văn Ngữ (9)
 5. Phùng văn Số (9)
 6. Phùng Văn Xế (9)
 7. Phùng Thị Lan (9) Cô Lan lấy chú Nguyễn Văn Hùng

 

 • § Ông Phùng Văn Nhất (9), vờ là bà Hoàng Thị Hùy (9), ông bà định cư tại Uống Bí- Quảng Ninh (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Hưng (10)
 2. Phùng Thị Dương (10)
 • § Ông Phùng Văn Nhì (9), vợ là bà Tạ Thị A (9), ông bà định cư tại H. Kông Chro, tỉnh Gia Lai, sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Tại (10)
 2. Phùng Văn Tới (10)
 3. Phùng Văn Giới (10)
 4. Phùng Thị Nới (10), lấy chồng ở Bình Định

Ông Phùng Văn Tại (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hằng (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Sát (11)
 2. Phùng Văn Đạt (11)
 • § Ông Phùng Văn Tuyến (9), vợ là bà Phạm Thị Thêu (9), ông bà định cư tại Thanh Hà- Hải Dương, sinh hạ được 3 con trai:
 1. 1.   Phùng Văn Vũ (10)
 2. 2.   Phùng Văn Võ (10)
 3. 3.   Phùng Văn Vương (10)

 

Ông Phùng Văn Vũ (10), vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Trường (11)
 2. Phùng Thị Yến Nhi (11)

Ông Phùng Văn Võ (10), vợ là bà Nguyễn Thị Minh (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

 1. Phùng Vặn Đạt (11)
 2. Phùng Văn Đoàn (11)
 • § Ông Phùng Văn Ngữ (9), vợ là bà Nguyễn Thị Cậy (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Văn Nghì (10)
 2. Phùng Văn Chiến (10)
 3. Phùng Văn Quý (10)
 4. Phùng Thị Hồng (10)

Ông Phùng Văn Nghì (10), vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc (10), sinh được 1 con trai:

Phùng Văn Thanh (11)

Ông Phùng Văn Chiến (10), vợ là Nguyễn Thị Duyên,

Ông Phùng Văn Số (9), vợ Trần Thị Vứa (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Toản (10)
 2. Phùng Văn Tuyên (10)
 3. Phùng Thị Vân (10), chồng là ông Nguyễn Danh Thưởng

Ông Phùng Văn Toản (10), vợ là Nguyễn Thị Vân Anh (10),

 • § Ông Phùng Văn Xế (9), vợ là bà Dương Thị Dung (9), ông bà định cư tại Thanh Hà- Hải Dương, sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Thị Duyên (10)
 2. Phùng Văn Mạnh (10)

 

v Ông Phùng Văn Sán (8), vợ cả là bà Vũ Thị (8), vợ hai là bà Phạm Thị Ơn (8)  người Cự Phú, ông và hai bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Nhạ (9) Quảng Ninh
 2. Phùng Văn Trịnh (9)
 3. Phùng Thị Huệ (9) chồng là Lê Văn Bích
 4. Phùng Thị Nga (9) chồng là Trần Văn Quỳnh
 5. Phùng Thị Hoạt (9) chồng là ông Kỉnh
 6. Phùng Thị Độ (9) chồng là ông Phạm Văn Quỳnh
 7. Phùng Thị Hoa (9) chồng là ông Nguyễn Văn Phúc

 

 • § Ông Phùng Văn Nhạ (9), định cư tại tp Hạ Long, Quảng Ninh, ông bà sinh hạ được 2 con trai:
 1. Phùng Văn … (10)
 2. Phùng Văn  … (10)
 • § Ông Phùng Văn Trịnh (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tính (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:
 1. Phùng Thị Tuyền (10)
 2. Phùng Thị Duyên (10)
 3. Phùng Thị Dịu (10)
 4. Phùng Văn Chiêu (10)

 

 

—-

v Ông Phùng Văn Ngẫu (8), vợ là bà Phan Thị Báu (8) ở Cự Phú, bà mất ngày 24/7/2006 hưởng thọ 69 tuổi, ông bà định cư tại Thanh Hà, sinh hạ được 4 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Ngũ (9)
 2. Phùng Văn Vỹ (9)
 3. Phùng Văn Thu (9)
 4. Phùng Văn Ngọ (9)
 5. Phùng Thị Thọ (9) chồng là ông Bùi Văn Kiên, Thanh Hà
 6. Phùng Thị Thư (9) chồng là ông Nguyễn Phê, Thanh Hà
 7. Phùng Thị Tươi (9) chồng là ông Đào Văn Tánh, Thanh Hà
 8. Phùng Thị Vui (9) chồng là ông Đào Văn Thương, Thanh Hà

 

 • § Ông Phùng Văn Ngũ (9), vợ là bà Bùi Thị Hào (9), ông và định cư tại Thanh Hà, sinh hạ được 3 người con:
 1. Phùng Văn Phúc (10)
 2. Phùng Thị Quý (10)
 3. Phùng thị Mý (10)

Ông Phùng Văn Phúc (10), vợ là bà Nguyễn Thị Dung (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Phương (11)
 2. Phùng Thị Mai (11)
 • § Ông Phùng Văn Vỹ (9), vợ là bà Bùi Thị Đến (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Văn Vũ (10)
 2. Phùng Thị Nơi (10)
 3. Phùng Thị Nới (10)
 • § Ông Phùng Văn Thu (9), vợ là bà Phan Thị Hậu (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Minh (10)
 2. Phùng Văn Đảm (10)
 3. Phùng Thị Hòa (10)
 • § Ông Phùng Văn Ngọ (9), vợ là bà Nguyễn Thị Nhuấn (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Hoàng (10)
 2. Phùng Thị Huế (10)

—-

v Ông Phùng Văn Tố (8), vợ là bà Phạm Thị Rạp (8), ông bà sinh hạ 3 trai, 5 gái:

 1. Phùng Văn Hiểu (9)
 2. Phùng Văn Huyến (9)
 3. Phùng Văn Hân (9) mất sớm
 4. Phùng Thị Hảo (9) chồng là ông Nguyễn Văn Toàn
 5. Phùng Thị Hiên (9) chồng là ông Trần Văn Hùng
 6. Phùng Thị Hiền (9) chồng là ông Trần Văn Lễ
 7. Phùng Thị Hợp (9) chồng là ông Nguyễn Văn Lâm
 8. Phùng Thị Hiến (9) chồng là ông Đức

 

 • § Ông Phùng Văn Hiểu (9), vợ là bà Bùi Thị Hằng (9), ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Thảo (10)

 • § Ông Phùng Văn Huyến (9), vợ là bà Nguyễn Thị Huyền (9),

 

***

 

Ông Phùng Văn Ỷ (6), vợ là bà họ Phạm (6) ở Sỹ Quý, Nguyên Hòa, Hưng Yên, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Trọng (7)
 2. Phùng Thị Tấn (7), lấy người họ Nguyễn Gia sinh ông Phổ
 3. Phùng Thị Đăng (7), lấy người họ Phạm thôn Cự Phú sinh bà Thợ, bà Tầy
 4. Phùng Văn Quý (7), mất sớm ở tuổi đôi mươi

Ông Phùng Văn Trọng (7), vợ họ Nguyễn (7), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Uyển (8)
 2. Phùng Thị Kim Lớn (8), chồng là ông Nguyễn Văn Đán (họ bà Thụy)
 3. Phùng Thị Kim (8), lấy ông Hoàng Văn Lân, sinh chú Hoàng Văn Lược
 4. Phùng Thị Tú (8), lấy chồng ông Ngô Văn Niệp ở Quảng Ngãi
 5. Phùng Văn Lưu (8), đã mất
 6. Phùng Văn Nha (8), đã mất

 

v Ông Phùng Văn Uyển (8), vợ là bà Đào Thị Soi (8), ông bà sinh hạ được 4 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Chấn  (9)  – Kỹ sư nông nghiệp
 2. Phùng Văn Uyên (9) 
 3. Phùng Văn Huy (9) 
 4. Phùng Văn Quyến (9) 
 5. Phùng Thị Nhài (9)  Bà nhài lấy ông Dương Văn Thao

 

 

 • § Ông Phùng Văn Chấn  (9)- Kỹ sư nông nghiệp, vợ là bà Nguyễn Diệu Thúy (9), ông bà sinh hạ 2 con gái:
 1. Phùng Thị Mai Chi (10)
 2. Phùng Thị Quỳnh Anh (10)
 • § Ông Phùng Văn Uyên (9), vợ là Nguyễn Thị  Dung (9), sinh được 2 con trai:
 1. Phùng Duy Hưng (10)
 2. Phùng Thanh Hải (10)
 • § Ông Phùng Văn Huy (9), vợ là bà Trịnh Thị Thanh Nga (9), ông bà sinh hạ 2 con:
 1. Phùng Duy Hùng (10)
 2. Phùng Thị Quỳnh Hương (10)
 • § Ông Phùng Văn Quyến (9), vợ là bà Nguyễn Thị Rộng (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Mạnh (10)

 

 

NHÁNH 2- CHI 4

PHÙNG VĂN LIÊN (5)

Ông Phùng Văn Liên (5), hay cụ Tư Liên, giỗ ông ngày 14/6- mộ ông đặt tại Đống Triền, ông bà sinh hạ được 2 con trai, và nuôi một con gái từ khi còn rất nhỏ:

 1. Phùng Văn Thông (6)
 2. Phùng Văn Đạt (6)

 

Ông Phùng Văn Thông (6), giỗ ông ngày 22/1, một ông đặt tại Đống Triền, vợ là bà Nguyễn Thị Húy Bồ (6), giỗ bà ngày 20/8, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Thị Hũ (7) lấy chồng họ Tạ, sinh ông kha, ông Liễu, ông Lưu, ông Thụ
 2. Phùng Văn Tiến (7), có vợ và 1 con gái, hiện nay không rõ tin tức con cụ, sau này ngày 22/4/2012 (2/4), cháu ruột cụ và ông Mại và các con ông Mại đã tìm được lại mộ cụ và xây mới mộ đặt tại Đống Triền.
 3. Phùng Văn Toại (7)
 4. Phùng Thị Cợp (7), chồng là ông Dưỡng – con trai ông Võ ở Chí Linh, Hải Dương

Ông Phùng Văn Toại (7) (1897-1925), giỗ ông ngày 14/2, vợ là bà Trần Thị Tẽo (7), giỗ bà ngày 11/1, ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Thị Chơn (8), sinh năm 1921, lấy ông Ba Quảng Ninh sinh 1 gái
 2. Phùng Văn Mại (8), sinh năm 1925.

v Ông Phùng Văn Mại (8), vợ cả là bà Phạm Thị Ngát (8) mất năm 1953, vợ hai là bà Nguyễn Thị Si (8), ông và 2 bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hải (9)
 2. Phùng Văn Vinh (9)                                                            093.678.58.38
 3. Phùng Thị Lý (9), chồng là ông Bùi Văn Thái
 4. Phùng Văn Khôi (9)
 5. Phùng Phong Châu (9)
 6. Phùng Thị Tuyết (9), chồng là ông Dương Tuấn Khanh
 7. Phùng Thượng Hiền  (9)
 8. Phùng Thị Hậu  (9), chồng là ông Hoàng Văn Trường

 

 • § Ông Phùng Văn Hải (9), vợ là bà Nguyễn Thị Dộng (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Quang Hưng (10)
 2. Phùng Quang Minh (10)
 3. Phùng Anh Tuấn (10)
 4. Phùng Thị Oanh (10)

–       Ông Phùng Quang Hưng (10), vợ là bà Đặng Thị Mai (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Mai Vy (11)

–       Ông Phùng Quang Minh (10), vợ là bà Trần Thị Hương (10)

–       Ông Phùng Anh Tuấn (10), vợ là bà Nguyễn Thị Vĩnh (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Tuấn Anh (11)
 • § Ông Phùng Văn Vinh (9), vợ là bà Trần Thị Bình (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Thị Giang (10) Học viện Ngân hàng
 2. Phùng Quang Tuân (10)

–       Ông Phùng Quang Tuân (10), Đại học Công nghệ Thông tin, vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc (10) Học viện Tài chính/ khoa Ngân hàng, ông bà sinh hạ được:

 • § Ông Phùng Văn Khôi (9), vợ là bà Vũ Thị Hạnh (9), ông bà định cư tại Quảng Ninh, sinh hạ được 2 con gái:
 1. Phùng Thị Hương (10)
 2. Phùng Thị Mai (10)
 • § Ông Phùng Phong Châu (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thoa (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Anh Tú (10)
 • § Ông Phùng Thượng Hiền (9), vợ là bà Tạ Thị Oanh (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Thị Hiền (10)

***

Ông Phùng Văn Đạt (6) giỗ ông ngày 1/11, mộ ông tại Đống Mũ Đồng Cân, vợ cả là bà Lê Thị Tập (6) giỗ bà cả ngày 11/11, vợ hai là bà Trần Thị Khả (6) giỗ bà hai ngày 6/8, ông và 2 bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Nghinh (7)
 2. Phùng Văn Tiêu  (7)
 3. Phùng Thị Thuật (7), lấy chồng Hà Nam, sinh bà Trai, ông Thoa, ông Xuyến, ông Nhẫm, bà Phượng
 4. Phùng Thị Được (7)

 

Ông Phùng Văn Nghinh (7), vợ họ Trần (7), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Động (8)
 2. Phùng Thị Dộng (8), lấy ông Nguyễn Văn Nghiêm thôn Tiên Động, Sinh hạ: Ngải, Giấy
 3. Phùng Văn Đãi (8)liệt sĩ chống Mỹ

 

v Ông Phùng Văn Động (8), vợ là bà Trần Thị Bé (8), ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Thị Phương A (9) chồng là ông Nguyễn Văn Trường
 2. Phùng Văn Cường (9)
 3. Phùng Văn Thịnh (9)
 4. Phùng Văn Hùng (9)
 5. Phùng Thị Lê (9) chồng là ông Nguyễn Văn Thành
 6. Phùng Thị Lưu (9) chồng là ông Nguyễn Văn Khoa

 

 • § Ông Phùng Văn Cường (9) Công an Hà Nội, vợ là bà Nguyễn Thị Khanh (9), ông bà sinh hạ được 2 con gái:
 1. Phùng Thị Hoài (10) Đại học Ngân Hàng
 2. Phùng Thị Hà My (10), Đại học
 • § Ông Phùng Văn Thịnh (9), vợ là bà Đặng Thị Cúc (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Thanh Vân (10)
 2. Phùng Đức Thuận (10)
 • § Ông Phùng Văn Hùng (9), vợ là bà Nguyễn Thị Loan (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Khánh Linh (10)
 2. Phùng Tuấn Anh (10)

****

Ông Phùng Văn Tiêu (7), vợ là bà Đào Thị Khánh (7), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Thị Thu (8), lấy ông Hiệp Quảng Ninh
 2. Phùng Văn Ngọc (8)
 3. Phùng Thị Hoan (8), lấy ông Tư quê Hà Tây công nhân Quảng Ninh

 

v Ông Phùng Văn Ngọc (8), vợ là bà Vũ Thị Thấm (8), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Thị Lan (9), chồng là ông Nguyễn Quốc Thắng
 2. Phùng Văn Tùng  (9)
 3. Phùng Thị Phương (9) chồng là ông Nguyễn Đức Tụng
 4. Phùng Thị Hoa (9) chồng là ông Vũ Đức Quân

 

 • § Ông Phùng Văn Tùng (9), vợ là bà Nguyễn Thị Hường (9)- giáo viên cấp II Tiền Phong, ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Thu Huyền (10)

 

 

NHÁNH 3- CHI 4

PHÙNG VĂN NĂM (5)

Ông Phùng Văn Năm (5) còn gọi là cụ Chánh Năm, ông bà có con trai là

Phùng Văn Cạc (6)

Ông Phùng Văn Cạc (6), cùng vợ sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Trung (7)
 2. Phùng Văn Đắc (7)
 3. Phùng Thị Tài (7) lấy người họ Tạ, sinh ông Tái, Chấp, Hải

 

***

Ông Phùng Văn Trung (7), vợ là bà họ Nguyễn Gia (7), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Hậu (8)
 2. Phùng Thị Vui (8), lấy ông Dương Văn Tuy, sinh hạ 2 trai, 3 gái

v Ông Phùng Văn Hậu (8), vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (8), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái

 1. Phùng Văn Nhâm (9)
 2. Phùng Văn Thanh (9) (tức Dân)
 3. Phùng Thị Trạm (9) chồng là ông Nguyễn Văn Cương, Ngũ Phúc Phù Cừ
 4. Phùng Thị Hiền (9) chồng là ông Vũ Văn Nghiệp
 5. Phùng Thị Hà (9) chồng là ông Thuân, Đắc Nông
 • § Ông Phùng Văn Nhân (9) vợ là bà Nguyễn Thị Ngát (9) – Quê Thái Bình- bà là giáo viên Tiểu học, ông bà sinh hạ được 2 con trai:
 1. Phùng Văn Đức (10)          – Đại học mỏ địa chất
 2. Phùng Tiến Đông (10)
 • § Ông Phùng Văn Thanh (9), vợ là bà Phạm Thị Oanh (9), ông bà định cư tại Bình Phước, sinh được 2 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Thanh Long (10)
 2. Phùng Minh Dương (10)
 3. Phùng Thị Phương (10)
 4. Phùng Minh Châu (10)

***

Ông Phùng Văn Đắc (7), vợ là bà Đỗ Thị Đắc (7), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Đạo  (8)Liệt sĩ chống Mỹ
 2. Phùng Văn Đích (8) –  Liệt sĩ chống Mỹ
 3. Phùng Thị Bé Đề   (8)chồng là ông Nguyễn Gia Đề
 4. Phùng Thị Bé Sồi (8), lấy ông Trần Văn Sồi quê Ngũ Phúc

Hải Dương, ngày 20/5/2012

Phùng Văn Đường (10) ghi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s