Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành Vĩnh Bảo

Ông Tổ ngành Vĩnh Bảo Phùng Quốc Bảo (2) Tự Hải Tiêm, sinh ra vào khoảng năm 1757, ông là con trưởng của Thủy tổ Phùng Quốc Công (1), ông bà sinh hạ được con trai: Phùng Quý Công, tự Pháp Đài (3) Ông bà Phùng Quốc Quý tự Pháp Đài (3), sinh hạ được…

Advertisements

Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 1 (My Động)

TỔ NGÀNH 1 THẾ HỆ THỨ 3 PHÙNG ĐÌNH PHÀN (3) (Mộ cụ Phạn đặt tại đống Ma Lét) Cụ tổ ngành 1 Phùng Đình Phàn (3) sinh ra 3 chi:   PHÙNG VĂN CUNG (4) – TỔ CHI 1 PHÙNG VĂN HÝ (4) – TỔ CHI 2 PHÙNG VĂN MỤC (4) – TỔ CHI…

Advertisements

Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 2 (My Động)

THẾ HỆ THỨ 3 PHÙNG ĐÌNH KHOÁI (3) (Hiện nay không rõ phần mộ của ông Phùng Đình Khoái) ngành 2 sinh hạ 4 con trai, lập ra 4 chi 1. Phùng Văn Mùa (4)– Tổ chi 1 2. Con trai thứ 2 không rõ tên (4) – Tổ chi 2 3. Phùng Việt (4)…

Advertisements

Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 3 (My Động)

Tải phả đồ Ngành 3  Tải bản Pdf (để đọc trực tuyến, hãy mở bằng trình duyệt Chrome) Tải bản word *** TỔ NGÀNH 3 THẾ HỆ THỨ 3 PHÙNG ĐÌNH ĐẠI (3) (Phần mộ đặt tại đống Ma Găng, My Động I) Cụ tổ ngành 3 Phùng Đình Đại (3) sinh ra PHÙNG ĐÌNH HUYÊN…

Advertisements