Lễ hội Thanh Minh Giỗ tổ lần thứ 6, dòng họ Phùng Quốc Công năm 2009

Phần 1. Phần 2. Phần 3. Phần 4. Phần 5. Advertisements

Advertisements

Cái lề con cừu và sự sợ hãi

Về sự sợ hãi GS. Ngô Bảo Châu: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.…

Advertisements